Category

Nyheter

Håvard Haukenes MPR Gruppen

MPR Gruppen går for OL-medalje

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

MPR Gruppen går inn som hovedsponsor for Norges beste kappgjenger, Håvard Haukenes. Sammen skal vi jobbe steinhardt for å nå vårt felles mål, nemlig OL-medalje i Tokyo i 2020 på 50km kappgang.

Håvard Haukenes har nå i flere år vært Norges beste kappgjenger og han satser for fullt inn mot OL i Tokyo i 2020. Til tross for gode prestasjoner og et høyt internasjonalt nivå er ikke livet som kappgjenger bare enkelt. I Dagbladets artikkel 3. oktober i år kunne man lese at kappgjengeren lever under fattigdomsgrensen i Norge og gjerne skulle hatt flere sponsorer.

Vi i MPR Gruppen har lenge hatt sansen for den hardtarbeidende, smilende bergenseren og begynte raskt å diskutere muligheter internt. Det tok ikke lang tid før vi kontaktet Håvard i håp om å se på mulighetene for å gå inn som sponsor. Etter kun ett møte var begge parter overbevist om at dette var 100 % match og i går ble altså den nye sponsoravtalen signert på MPRs kontorer i Oslo sentrum.

Fremover mot OL vil MPR Gruppen og Håvard jobbe tettere sammen for å kunne gjøre hverandre best mulig i sitt respektive arbeid. Vi er stolte over å kunne bidra som hovedsponsor for Håvard og håper å se Bergens bredeste glis på seierspallen etter 50 brutale kilometer i august neste år. Kanskje til og med øverst på pallen!

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Holdingselskap

Holdingselskap og utsatt beskatning

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

Tenker du at en holdingstruktur er noe som kun er ment for store selskaper og konserner? Det kan være mange fordeler knyttet til å etablere en holdingstruktur selv for små og mellomstore selskaper.

Utsett skatt med holdingselskapEn holdingstruktur innebærer at en personlig aksjonær ønsker å eie et selskap gjennom et annet selskap (se figur). Holdingselskapets funksjon er i de fleste tilfeller kun å eie andre selskaper og foreta investeringer. Nedenfor vil vi presentere de største fordelene med en holdingstruktur hvor flere av fordelene også vil bli presentert mer detaljert i egne artikler senere.

Fordeler med holdingstrukturer:

 • Sparegris – Dersom man eier aksjer gjennom et holdingselskap har man mulighet til å utsette beskatning på utbytte og/eller gevinst ved salg av aksjene.
 • Fleksibilitet og reinvestering – Datterselskaper kan dele ut utbytte uten beskatning* til holdingselskapene som kan benytte dette for nye investeringer eller senere utbytter.
 • Konsernbidrag – Positive og negative resultater i selskapene kan utlignes gjennom konsernbidrag, slik at samlet skatt reduseres.
 • Salg av eiendom uten skatt – Selskaper med eiendom skilt ut i egne datterselskaper kan selge disse selskapene (eiendommene) med skattefri gevinst*.
 • Spre risiko – Dersom man har flere virksomhetsområder kan disse fordeles på hvert sitt datterselskap under et felles holdingselskap. Ved å gjøre dette vil man kunne isolere og avgrense risiko knyttet til driften ved at økonomiske problemer i et datterselskap ikke vil påvirke de andre selskapene.
 • Generasjonsskifte – Det kan legges til rette for generasjonsskifte ved at det etableres aksjeklasser i holdingselskapet med ulik stemme- og utbytterett, og som kan overføres til neste generasjon. Slik vil man også være fint posisjonert dersom arveavgiften igjen vil bli innført.
 • Flere eiere – Forenkle diskusjoner om selskapets utbyttepolitikk.
 • Ansattprogram – Nøkkelpersoner kan gis medeierskap gjennom aksjer eller opsjoner i datterselskapene og på den måten få mulighet til å ta del i selskapet på en ny måte. Ved å ha driftsselskapet eid av et holdingselskap vil salget av aksjene til ansatte ikke gi beskatning*.

Kan bli dyrt å vente

De færreste tenker på å opprette en holdingstruktur ved oppstarten av et selskap. Man begynner i det små og bygger seg sakte men sikkert opp til at selskapet blir større og mer lønnsomt.

Mange tenker nok at det bare er å stifte et selskap og overføre aksjene dit. Dessverre vil man da måtte betale skatt av forskjellen mellom markedsverdi og det man en gang har investert – det kan bli dyrt.

Det finnes likevel andre måter å oppnå en holdingstruktur på.

Fusjon er løsningen

En mulighet for å opprette en holdingstruktur i etterkant av stiftelsen er å gjennomføre en såkalt trekantfusjon (konsernfusjon). Dette innebærer at man stifter et holdingselskap som igjen stifter et tomt datterselskap. Videre fusjonerer man driften inn i det nyoppstartede datterselskapet, mot at den private eieren får vederlagsaksjer i morselskapet.

Det er mange hensyn å ta ved vurderingen av om du bør opprette holdingselskap og hvordan du ellers bør organisere virksomheten din. Det er også flere veier til målet. Med riktig organisering er det få ulemper med en holdingstruktur, men det er viktig å gjøre omstruktureringen riktig. Ta kontakt med vår rådgivningsavdeling så finner vi sammen den løsningen som er best for dere.

* 3 % av beløpet vil komme til beskatning dersom Holdingselskap AS ikke anses å være i samme skattemessige konsern som Driftsselskap AS. Skattemessig konsern oppnås ved eierskap over 90 %, jf. skatteloven.

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp med holdingstruktur, omstrukturering m.m.

Besøk oss på Facebook her
Besøk oss på LinkedIn her
Regnskap Oslo

Ronald Magnussen – Grunnlegger av MPR Gruppen og daglig leder i MPR Revisjon

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

På fritiden slenger han gjerne på seg Felleskjøpet-dressen og lufter sauene sine, men til daglig jobber han som daglig leder i MPR Revisjon og er grunnleggeren av MPR Gruppen.

Ronald er mannen bak MPR Gruppen. Vi spurte Ronald hvorfor han ønsket å starte et eget selskap:

«Jeg har alltid likt utfordringer, og det trigget meg å finne på noe nytt, egentlig bare for å se om jeg fikk det til».

Siden oppstarten i 2004 har han vært daglig leder for et selskap i kontinuerlig vekst. Det som startet som et one-man-show på et bøttekott har nå blitt et veletablert selskap med 23 ansatte.

«Jeg føler meg ikke som en sjef», svarer Ronald da vi spør om hvordan overgangen fra medarbeider til leder var. Det kan hans ansatte bekrefte. De beskriver han som en inkluderende leder som alltid har en morsom kommentar på lur. Den høyt rungende, sunnmørske latteren smitter over på de ansatte og bidrar til god, jovial stemning på kontoret.

Veien videre

Det er ikke bare økonomi og revisjon som interesserer Magnussen. Utenfor kontoret er han blant annet bonde, far, skismører, fotballtrener og avdanket maratonløper.

Selv om maratonkarrieren nå er over, har Magnussen ingen planer om å ligge på latsiden i den videre driften av MPR Gruppen.

Planen er å vokse videre, men samtidig ha like god kontakt med alle kundene. MPR ønsker å nå ut til en bredere kundegruppe ved å fokusere enda mer på rådgivningstjenester enn tidligere. På den måten får man utnyttet den brede kompetansen som de ansatte allerede besitter ved siden av tradisjonell regnskapsføring og revisjon.

Del innholdet ved å bruke ikonene under

6 kjappe med Ronald
Revisor Oslo

Favorittbok?
– Jo Nesbø (for mange gode til å bare velge én)

Favorittsang?
– «Free Bird» av Lynyrd Skynyrd

Du får invitere én person til middag. Hvem og hvorfor?
– Kona (jeg spiser altfor sjeldent alene med henne).

Hvem hadde spilt deg i en film om ditt liv?
– Ravi (Ivar Christian Johansen)

Hvis du hadde vært en superhelt, hvilken egenskap ville du valgt?
– Å kunne fly

Beste MPR-moment?
– Alt det sosiale, umulig å velge blant så mange gode historier og opplevelser.

Besøk oss på Facebook her
Besøk oss på LinkedIn her
Regnskapsfører Oslo

Effektiv regnskapsføring med Tripletex

Av Nyheter, Regnskap

MPR Regnskap har fokus på effektiv regnskapsføring.

Vi er forhandler av Tripletex, et økonomisystem som gjør det enkelt å samarbeide med regnskapsfører dersom du ønsker å gjøre noe selv. Systemet er intuitivt og enkelt å bruke, samtidig som det tilfredsstiller de fleste bedrifters behov til et økonomisystem. Systemet er modulbasert, det vil si at du kun betaler for de funksjonene du har behov for.

Les hva vår teamleder tenker om systemet og arbeidsfordelingen med våre kunder her.

Ta kontakt med oss i dag så finner vi en løsning som passer for deg!

Regnskap og revisjon

MPR Gruppen – Vi vokser!

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

MPR Gruppen har siden oppstarten i 2004 vokst kontinuerlig. Fordelt på selskapene MPR Revisjon, MPR Regnskap og MPR Rådgivning består vi av 23 ansatte. Målet fremover er tydelig – økt vekst!

«Man skal ikke vokse bare for å vokse, men vi besitter så gode ressurser i form av dyktige og kunnskapsrike ansatte at det ikke vil være noe problem for oss som gruppe å vokse mer», sier daglig leder i MPR Revisjon og grunnlegger av MPR Gruppen, Ronald Magnussen.

På våren 2019 ble det opprettet en intern gruppe som hadde som mål å lage en vekstplan for MPR Gruppen, og da spesielt MPR Rådgivning, som frem til nå har hatt et større ubenyttet potensial.

«Vi har over tid sett at flere ansatte besitter mye kunnskap utover ren regnskaps- og revisjonsekspertise. Ved å ta i bruk denne kunnskapen kan vi tilby flere ulike tjenester gjennom MPR Rådgivning via de ansatte i regnskaps- og revisjonsavdelingen. Denne kunnskapen er en nøkkelfaktor for økt vekst i gruppen og er spesielt viktig for tjenester knyttet til rådgivning», legger Magnussen til.

Nye tjenester

Flere av tjenestene som MPR Rådgivning nå fokuserer på har MPR Gruppen allerede tilbudt i en årrekke, og besitter dermed god erfaring på fagområdene. Dette gjelder blant annet verdivurderinger og omstruktureringer (fusjoner, fisjoner m.m.). Samtidig ønsker selskapet også å kunne tilby nye tjenester, hovedsakelig knyttet til management for hire og bistand til oppstartsbedrifter.

«Vi har sett at det i kundemarkedet finnes behov for midlertidig innleie av økonomimedarbeidere, controllere, regnskapssjefer og andre funksjoner innen økonomi og ledelse på kortere sikt, noe som kan være med å sikre kontinuitet i driften. Det kan også være mer kostnadseffektivt å «leie» noen fra oss for å bistå i en periode» sier Kjetil Eide, daglig leder i MPR Rådgivning.

Som grunnlegger av MPR Rådgivning er Kjetil også opptatt av gründerbedrifter/oppstartsselskaper, og han ønsker å tilby ulike tjenester til slike selskaper.

«Gründere er ofte brennende interessert i produktet/tjenesten de tilbyr, men det kan gjerne gå litt på bekostning av det økonomiske perspektivet. Som rådgivere kan vi bidra med flere ulike tjenester i form av økonomistyring, finansiering m.m., slik at gründerne kan bruke tiden på det de kan best.»

Sosiale medier

Som et ledd i vekstplanen er hjemmesiden oppdatert med alle nye tjenester, hvor det enkelt skal fremkomme hva som tilbys og hvordan man lett kan ta kontakt med MPR Gruppen for en uforpliktende prat. I tillegg skal vi rette større fokus mot sosiale medier.

«Vi ønsker å være synlig og mer tilgjengelig overfor eksisterende og potensielle kunder», sier Cecilie Strøm, teamleder på regnskap og én av to personer som styrer satsingen på sosiale medier. «For å oppnå dette vil plattformer som Facebook og LinkedIn være viktige satsingsområder for oss i tiden fremover».

Cecilie har en klar oppfordring, lik og følg oss på Facebook og LinkedIn slik at vi kan holde deg oppdatert på siste nytt!

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Regnskap

Aksjonærregisteroppgaven for 2018

Av Nyheter, Regnskap

Husk å levere Aksjonærregisteroppgaven!

Minner om at fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Forsinket innlevering av denne oppgaven kan bli kostbart, da det vil påløpe daglig gebyr for manglende innlevering.

For å unngå unødvendige gebyrer så må du sørge for å levere aksjonærregisteroppgaven så raskt som mulig. MPR Gruppen bistår mange av våre kunder med utfylling og innlevering av aksjonærregisteroppgaven. Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg også, raskt og effektivt.

 

Desember 2018

Av Nyheter

I forbindelse med at året går mot slutten, vil også regnskapsåret 2018 snart være historie. For oss i regnskaps- og revisjonsbransjen innebærer overgangen til nytt år stort fokus på å få alle årsoppgjørene trygt i havn. Dette vil tidvis innebære veldig høy aktivitet hos oss, og noen ganger vil det være et visst press for å rekke de ulike tidsfristene. Det vil også i år være årsoppgjør som av ulike årsaker ikke blir ferdig i tide. Likevel, det er mye som kan gjøres for å forhindre forsinkelser. Vi anbefaler alle å legge ned litt ekstra innsats nå i januar, slik at årsoppgjøret blir ferdig i god tid før alle frister.

Om det, i forbindelse med årsoppgjøret, er noe vi i MPR Gruppen kan bidra så er det selvfølgelig bare å kontakte oss. Vi sitter på mye kompetanse rundt dette. Anbefaler også at dere tar en titt på vår hjemmeside. Her finner dere informasjon om hvilke tjenester vi bistår med.

Forslag til statsbudsjett 2019

Av Nyheter, Regnskap

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. I det store og hele er det ingen vesentlige endringer som er foreslått i årets statsbudsjett. Enkelte justeringer og endringer vil det alltid være. Vi har kommentert noen av de viktigste endringene som foreslått, og som vil ha betydning for bedrifter, ansatte og aksjonærer her.

 Endring av skattesats for alminnelig inntekt og oppjusteringsfaktor for utbytte:

Skattesatsen for alminnelig inntekt foreslås redusert fra 23 % til 22 %. Forslaget gjelder både for selskap og personer. At skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres er jo positivt for selskapene generelt. Dersom et selskap har et resultat før skatt på MNOK 1 så medfører endringen redusert skatt på TNOK 10.

Samtidig som skattesats for alminnelig inntekt reduseres så er det foreslått å øke oppjusteringsfaktoren for utbytte fra 1,33 til 1,44. Dette medfører at effektiv skattesats på utbytte økes til 31,68 %, som er en endring på 1,09 %. Det vil si at om man ser selskapsskatt og utbytte under ett så økes skattebelastningen med ca. 0,1 % sammenlignet med gjeldende satser.

Skattefri kostgodtgjørelse

Regjeringen har foreslått å nedjustere de skattefrie satsene for dekning av merutgifter på innenlandsreiser uten overnatting. For reiser mellom 6-12 timer er det foreslått å redusere den skattefrie satsen fra kr 297 til kr 200. For dagsreiser over 12 timer er det foreslått å redusere den skattefrie satsen fra kr 552 til kr 400.

Vær oppmerksom på at det stilles en del betingelser for at man skal få nyttiggjøre seg denne skattefrie kostgodtgjørelsen. Kontakt oss gjerne for mer informasjon rundt dette.

Gjør også oppmerksom på at høyere dokumenterte kostnader vedrørende denne typer reiser fortsatt vil være skattefrie.

Skattefrie personalrabatter

Stortinget vedtok i Revidert nasjonalbudsjett 2018 endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser. Regjeringen varslet at den ville komme tilbake til fastsettelse av beløpsgrensene for skattefrie personalrabatter og skattefri overtidsmat i statsbudsjettet for 2019. Regjeringen foreslår at den skattefrie grensen for personalrabatter settes til 7 000 kroner. Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat settes til 200 kroner.

Formuesskatt

Det er foreslått å øke verdsettelsesrabatten på aksjer fra 20 % til 25 %. Videre er det foreslått å øke bunnfradraget med kr 20 000 til kr 1 500 000 (kr 3 000 000 for ektefeller).

Ytterligere detaljer rundt statsbudsjettet finner dere på regjeringens egne hjemmesider www.statsbudsjettet.no

 

 

Frister i Foretaksregisteret – 2018

Av Nyheter, Regnskap

Har du planer om selskapsendringer, kapitalendringer eller skal registrere andre meldinger i Foretaksregisteret i løpet av 2018? Foretaksregisteret har nå publisert hvilke frister som gjelder for å få meldingen registrert før årsskifte:

 • Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober.
 • Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger bør sendes til Foretaksregisteret før 12. desember. Etter den tid kan det være vanskelig å få meldingen registrert innen utgangen av året.
 • Vær oppmerksom på at ved innsending av meldinger på papir er fristene enda tidligere.

Se Foretaksregisterets egne nettsider for nærmere informasjon: https://www.brreg.no/nyhet/registrer-i-foretaksregisteret-innan-arsskiftet/