Regnskap og revisjon

MPR Gruppen – Vi vokser!

Av | Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

MPR Gruppen har siden oppstarten i 2004 vokst kontinuerlig. Fordelt på selskapene MPR Revisjon, MPR Regnskap og MPR Rådgivning består vi av 23 ansatte. Målet fremover er tydelig – økt vekst!

«Man skal ikke vokse bare for å vokse, men vi besitter så gode ressurser i form av dyktige og kunnskapsrike ansatte at det ikke vil være noe problem for oss som gruppe å vokse mer», sier daglig leder i MPR Revisjon og grunnlegger av MPR Gruppen, Ronald Magnussen.

På våren 2019 ble det opprettet en intern gruppe som hadde som mål å lage en vekstplan for MPR Gruppen, og da spesielt MPR Rådgivning, som frem til nå har hatt et større ubenyttet potensial.

«Vi har over tid sett at flere ansatte besitter mye kunnskap utover ren regnskaps- og revisjonsekspertise. Ved å ta i bruk denne kunnskapen kan vi tilby flere ulike tjenester gjennom MPR Rådgivning via de ansatte i regnskaps- og revisjonsavdelingen. Denne kunnskapen er en nøkkelfaktor for økt vekst i gruppen og er spesielt viktig for tjenester knyttet til rådgivning», legger Magnussen til.

Nye tjenester

Flere av tjenestene som MPR Rådgivning nå fokuserer på har MPR Gruppen allerede tilbudt i en årrekke, og besitter dermed god erfaring på fagområdene. Dette gjelder blant annet verdivurderinger og omstruktureringer (fusjoner, fisjoner m.m.). Samtidig ønsker selskapet også å kunne tilby nye tjenester, hovedsakelig knyttet til management for hire og bistand til oppstartsbedrifter.

«Vi har sett at det i kundemarkedet finnes behov for midlertidig innleie av økonomimedarbeidere, controllere, regnskapssjefer og andre funksjoner innen økonomi og ledelse på kortere sikt, noe som kan være med å sikre kontinuitet i driften. Det kan også være mer kostnadseffektivt å «leie» noen fra oss for å bistå i en periode» sier Kjetil Eide, daglig leder i MPR Rådgivning.

Som grunnlegger av MPR Rådgivning er Kjetil også opptatt av gründerbedrifter/oppstartsselskaper, og han ønsker å tilby ulike tjenester til slike selskaper.

«Gründere er ofte brennende interessert i produktet/tjenesten de tilbyr, men det kan gjerne gå litt på bekostning av det økonomiske perspektivet. Som rådgivere kan vi bidra med flere ulike tjenester i form av økonomistyring, finansiering m.m., slik at gründerne kan bruke tiden på det de kan best.»

Sosiale medier

Som et ledd i vekstplanen er hjemmesiden oppdatert med alle nye tjenester, hvor det enkelt skal fremkomme hva som tilbys og hvordan man lett kan ta kontakt med MPR Gruppen for en uforpliktende prat. I tillegg skal vi rette større fokus mot sosiale medier.

«Vi ønsker å være synlig og mer tilgjengelig overfor eksisterende og potensielle kunder», sier Cecilie Strøm, teamleder på regnskap og én av to personer som styrer satsingen på sosiale medier. «For å oppnå dette vil plattformer som Facebook og LinkedIn være viktige satsingsområder for oss i tiden fremover».

Cecilie har en klar oppfordring, lik og følg oss på Facebook og LinkedIn slik at vi kan holde deg oppdatert på siste nytt!

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Regnskap

Aksjonærregisteroppgaven for 2018

Av | Nyheter, Regnskap

Husk å levere Aksjonærregisteroppgaven!

Minner om at fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Forsinket innlevering av denne oppgaven kan bli kostbart, da det vil påløpe daglig gebyr for manglende innlevering.

For å unngå unødvendige gebyrer så må du sørge for å levere aksjonærregisteroppgaven så raskt som mulig. MPR Gruppen bistår mange av våre kunder med utfylling og innlevering av aksjonærregisteroppgaven. Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg også, raskt og effektivt.

 

Desember 2018

Av | Nyheter

I forbindelse med at året går mot slutten, vil også regnskapsåret 2018 snart være historie. For oss i regnskaps- og revisjonsbransjen innebærer overgangen til nytt år stort fokus på å få alle årsoppgjørene trygt i havn. Dette vil tidvis innebære veldig høy aktivitet hos oss, og noen ganger vil det være et visst press for å rekke de ulike tidsfristene. Det vil også i år være årsoppgjør som av ulike årsaker ikke blir ferdig i tide. Likevel, det er mye som kan gjøres for å forhindre forsinkelser. Vi anbefaler alle å legge ned litt ekstra innsats nå i januar, slik at årsoppgjøret blir ferdig i god tid før alle frister.

Om det, i forbindelse med årsoppgjøret, er noe vi i MPR Gruppen kan bidra så er det selvfølgelig bare å kontakte oss. Vi sitter på mye kompetanse rundt dette. Anbefaler også at dere tar en titt på vår hjemmeside. Her finner dere informasjon om hvilke tjenester vi bistår med.

Forslag til statsbudsjett 2019

Av | Nyheter, Regnskap

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. I det store og hele er det ingen vesentlige endringer som er foreslått i årets statsbudsjett. Enkelte justeringer og endringer vil det alltid være. Vi har kommentert noen av de viktigste endringene som foreslått, og som vil ha betydning for bedrifter, ansatte og aksjonærer her.

 Endring av skattesats for alminnelig inntekt og oppjusteringsfaktor for utbytte:

Skattesatsen for alminnelig inntekt foreslås redusert fra 23 % til 22 %. Forslaget gjelder både for selskap og personer. At skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres er jo positivt for selskapene generelt. Dersom et selskap har et resultat før skatt på MNOK 1 så medfører endringen redusert skatt på TNOK 10.

Samtidig som skattesats for alminnelig inntekt reduseres så er det foreslått å øke oppjusteringsfaktoren for utbytte fra 1,33 til 1,44. Dette medfører at effektiv skattesats på utbytte økes til 31,68 %, som er en endring på 1,09 %. Det vil si at om man ser selskapsskatt og utbytte under ett så økes skattebelastningen med ca. 0,1 % sammenlignet med gjeldende satser.

Skattefri kostgodtgjørelse

Regjeringen har foreslått å nedjustere de skattefrie satsene for dekning av merutgifter på innenlandsreiser uten overnatting. For reiser mellom 6-12 timer er det foreslått å redusere den skattefrie satsen fra kr 297 til kr 200. For dagsreiser over 12 timer er det foreslått å redusere den skattefrie satsen fra kr 552 til kr 400.

Vær oppmerksom på at det stilles en del betingelser for at man skal få nyttiggjøre seg denne skattefrie kostgodtgjørelsen. Kontakt oss gjerne for mer informasjon rundt dette.

Gjør også oppmerksom på at høyere dokumenterte kostnader vedrørende denne typer reiser fortsatt vil være skattefrie.

Skattefrie personalrabatter

Stortinget vedtok i Revidert nasjonalbudsjett 2018 endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser. Regjeringen varslet at den ville komme tilbake til fastsettelse av beløpsgrensene for skattefrie personalrabatter og skattefri overtidsmat i statsbudsjettet for 2019. Regjeringen foreslår at den skattefrie grensen for personalrabatter settes til 7 000 kroner. Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat settes til 200 kroner.

Formuesskatt

Det er foreslått å øke verdsettelsesrabatten på aksjer fra 20 % til 25 %. Videre er det foreslått å øke bunnfradraget med kr 20 000 til kr 1 500 000 (kr 3 000 000 for ektefeller).

Ytterligere detaljer rundt statsbudsjettet finner dere på regjeringens egne hjemmesider www.statsbudsjettet.no

 

 

Frister i Foretaksregisteret – 2018

Av | Nyheter, Regnskap

Har du planer om selskapsendringer, kapitalendringer eller skal registrere andre meldinger i Foretaksregisteret i løpet av 2018? Foretaksregisteret har nå publisert hvilke frister som gjelder for å få meldingen registrert før årsskifte:

  • Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober.
  • Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger bør sendes til Foretaksregisteret før 12. desember. Etter den tid kan det være vanskelig å få meldingen registrert innen utgangen av året.
  • Vær oppmerksom på at ved innsending av meldinger på papir er fristene enda tidligere.

Se Foretaksregisterets egne nettsider for nærmere informasjon: https://www.brreg.no/nyhet/registrer-i-foretaksregisteret-innan-arsskiftet/

 

 

 

August 2018

Av | Nyheter, Revisjon
Sommeren er vel overstått for oss i MPR Gruppen og vi håper alle våre samarbeidspartnere har hatt en fin sommer.

Her kan dere lese litt av det som opptar oss nå i høst

Revisjon:

For MPR Revisjon er høsten en tid for planlegging av nytt revisjonsår. Planlegging er noe vi utfører på alle våre revisjonskunder for å sikre en effektiv og god gjennomføring av revisjonen. I tillegg så vil vi gjennomføre en revisjon av regnskapene så langt de er ført hittil i 2018, eller interimsrevisjon som det heter. Disse fasene er også animert i videoen som finnes på våre hjemmesider og på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A_-wwOG5Ddk

Regnskap:

I forbindelse med at MPR Regnskap har valgt Tripletex som vårt foretrukne regnskapssystem er vi i ferd med å implementere dette regnskapssystemet hos mange av våre kunder. En del av våre kunder benytter allerede Tripletex. Vi skal gjøre vårt ytterste for at overgangen til nytt regnskapssystem blir så smidig som mulig.

For ordensskyld så vil vi opplyse om at de som har valgt andre løsninger i fht regnskapssystem så vil det, selvfølgelig, gå helt fint.

Ved spørsmål så er det bare å kontakte oss, så skal vi være behjelpelig med å svare så langt det lar seg gjøre.

Håper alle blir fornøyd, sjekk gjerne ut Tripletex sin hjemmeside for ytterligere informasjon: https://www.tripletex.no/

 

Rate oss på Google!

IAPA konferansen 2018

Av | Nyheter

MPR Gruppen er medlem av IAPA, som er et internasjonalt nettverk av revisorer, regnskapsførere, advokater og rådgivere. MPR Gruppen har vært medlem siden 2009 og vi har siden den gang knyttet kontakter med samarbeidspartnere i mange ulike land.

I slutten av mai arrangerte IAPA sin årlige europeiske konferanse i Oslo. Konferansen samlet delegater fra 14 land, og ulike temaer innenfor aktuelle fagfelt stod på programmet. I tillegg var det en god anledning for å utveksle erfaringer, samt å bli bedre kjent med våre utenlandske kollegaer.

Et av våre hovedmål med medlemskap i IAPA er å kunne tilby våre kunder internasjonale kontakter innen vårt fagfelt og som vi er trygge på leverer tjenester av høy kvalitet.

Du kan lese mer om konferansen ved å følge denne linken: https://www.iapa.net/news/latest-news/iapas-2018-emea-conference-oslo-norway

 

Nyhetsbrev frebruar 2018

Av | Nyheter

Digital sykmelding på Altinn

Arbeidstakere i hele landet kan nå bruke hele den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger. Velger arbeidstakeren å sende sykmeldingen og søknaden digitalt, må arbeidsgiveren hente informasjonen gjennom Altinn. Vi vet at flere arbeidsgivere hadde problemer med å finne sykmeldingen på Altinn da de var logget på juridisk enhet (selskap). Det anbefales ved pålogging å skrive selskapsnavn og velge «Underenhet» som har egen org. nr. og er tilknyttet til NAV sine tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss om du har behov for hjelp med dette.

GDPR

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk rett gjennom ny personvernlov 25. mai 2018. Etter de nye reglene vil mange virksomheter bli pålagt å opprette et personvernombud. Personvernombudets overordnede oppgave er å bidra til at den behandlingsansvarlige/databehandleren overholder reglene om behandling av personopplysninger. Dersom det ikke opprettes et personvernombud bør virksomheten dokumentere de vurderingene som er foretatt, med mindre det er helt opplagt at virksomheten ikke har en slik plikt. Datatilsynet har laget en veileder som inneholder den nærmere informasjon.

Info om kassasystem

Vi vil minne om nytt regelverk for kassasystemer som trådte i kraft 1.januar 2017. Det er frist for å få nytt system på plass 1.januar 2019. Gamle kassasystemer må oppgraderes for å tilfredsstille de nye kravene og dersom oppgradering ikke er mulig må det anskaffes nytt kassasystem.

Årsberetning

Fra og med regnskapsåret 2017 er det ikke lenger pliktig med årsberetning for små selskaper.

Nyhetsbrev desember

Av | Nyheter

Aksjonærregister

Frist for innlevering av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Som i fjor er konsekvensene av manglende innlevering at Skatteetaten mangler grunnlag for å sende ut aksje og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer og at det påløper tvangsmulkt. Tvangsmulkten er på 1049 kr per dag og løper frem til oppgaven blir levert. Det er satt en maksgrense på 50 rettsgebyr. Dersom dere ønsker bistand med utfyllingen er det bare å ta kontakt med oss.

 

Skattelegging av diett

I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Kroner 150 av disse satsene blir fra neste år skattepliktig for mottaker, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Dette gjelder alle diettsatser.

 

Digital sykemelding

Fra 15. januar skal hele landet over på digital sykmelding. Dette er en løsning som innebærer at arbeidstaker mottar sin sykmelding elektronisk og kan sende inn søknad om sykepenger med hjelp av den samme digitale tjenesten (gamle del D). Prosessen fra lege mv skriver ut sykmelding og frem til arbeidsgiver og NAV mottar søknad om sykepenger er dermed digitalisert. Det som gjenstår fra arbeidsgivers side er å sende NAV inntektsopplysningsskjemaet. Dette skjemaet må inntil videre sendes inn på papir. I løpet av 2019 er det ventet at også inntektsopplysningsskjemaet blir en del av den digitaliserte sykmeldingsprosessen.

 

Varetelling

Vi minner alle som har varelager og kontantkasse om å foreta telling av disse ved årsslutt.