Skip to main content

Forberedelse til årsoppgjør

Tiden for årsregnskap og skattemelding nærmer seg med raske skritt. Vi vil derfor minne om tidsfrister, opplysninger og dokumentasjon for å kunne ferdigstille regnskapet for 2021. Bruk tiden nå før nyttår til å samle opplysninger så langt det lar seg gjøre for 2021.

Vi minner om at en forutsetning for at vi som regnskapsfører / revisor skal kunne innlevere rettidige opplysninger for deg som kunde, er at alle opplysninger er mottatt innen de avtalte fristene i oppdragsavtalen.

Gå inn på sjekklisten her (Word dokument).