Skip to main content

Frister januar 2022

5 JANA-melding for desember
13 JANSøknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skatteytere
14 JANMelding om forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)
17 JANA-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
18 JANSæravgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 JANLivsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JANTilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JANMva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling
20 JANUnderholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JANPass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JANSkadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JANBoligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JANInnskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JANGaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JANIndividuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JANDrosjetjenester - frist for levering av kontrollopplysninger
31 JANBoligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JANBoligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JANFagforeningskontingent - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JANTilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene - frist for levering av kontrollopplysninger
31 JANSammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for forrige inntektsår
Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 31. januar i året etter inntektsåret.
31 JANSkattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JANAksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering / papir