Skip to main content

Aksjonærregisteroppgaven 2021

Leveringsfristen for aksjonærregisteroppgaven er mandag 31. januar. For å kunne bistå med innsendelse av denne oppgaven så er vi avhengig av opplysninger fra selskapet.
Til hjelp for å sikre at vi får nødvendige opplysninger har vi lagt noen punkter under om hvilke opplysninger som typisk vil være nødvendige å videreformidle til oss.

Er det gjennomført andre typer mer spesielle transaksjoner i selskapet gjennom året som vi ikke er kjent med, ber vi dere opplyse oss om det.
Vi ber dere returnere aktuell informasjon til oss snarest mulig, og senest innen 10. januar 2022.

Dette er nødvendig for at vi skal rekke innleveringsfristen 31. januar.

 • Avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet må opplyses
 • Eventuelle endringer i antall aksjer, aksjekapital eller overkurs.
 • Vedtatt utdeling av utbytte inkludert tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte og, eventuelt tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. Dette gjelder også der lån er ytt via datterselskap etc.
 • Dersom aksjer i selskapet har skiftet eiere i løpet av 2021 må følgende innberettes:
  • Navn, adresse og fødselsnummer på partene i transaksjonen
  • Antall aksjer
  • Dato for overdragelse
  • Avtalt pris
  • Om aksjene er overdratt som arv, gave, gavesalg eller salg til antatt markedspris
  • Om overdragelsen har skjedd til ansatte i selskapet

Om det er noe dere lurer på eller er usikre på, må dere ikke nøle med å ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe dere med å avklare eventuelle spørsmål dere har rundt dette.