Skip to main content

Revisor i Oslo og resten av Norge

MPR Revisjon AS er et naturlig og trygt valg for revisjon, rådgivning og andre attestasjoner. Vi tilbyr revisjon for små og mellomstore foretak i hele Norge. Samtidig tilbyr vi også tett oppfølging og rådgivning til våre kunder. Vi er opptatt av å kunne levere et regnskap våre kunder og deres brukere av regnskapet kan stole på.

Revisortjenester vi tilbyr

Ved siden av revisjonsutførelsen kan MPR Revisjon tilby en rekke tjenester innenfor økonomisk rådgivning. Vi tilbyr blant annet:

Rådgivning tilknyttet regler og støtteordninger for COVID-19

Flere har selskaper har opplevd en ny hverdag med hjemmekontor og støtteordninger som kan være utfordrende å navigere seg frem til. Typiske spørsmål vi ofte håndterer er:

God dialog

Revisor Oslo

Vi vektlegger den gode dialogen med våre kunder, både for å kunne gjøre riktig revisjon til riktig tid – og samtidig kunne yte den rådgivningen som våre kunder behøver.

MPR Revisjon utfører revisjon av små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer hovedsakelig i Oslo, og resten av landet.

Om MPR Revisjon

MPR Revisjon er et moderne revisjonskontor med lokaler sentralt i Oslo sentrum. Selskapets partnere og ansatte er statsautoriserte revisorer med mange års erfaring innen revisjon, regnskap og rådgivning.

Kontakt oss eller benytt skjemaet under for en uforpliktende samtale hvor vi sammen ser på hva vi kan gjøre for deg og ditt selskap.


Prisforespørsel


Kontakt oss

Jo Nicolay Berntsen

Jo Nicolay Berntsen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 99 63 90 64
e-post [email protected]

Ronald Magnussen

Ronald Magnussen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post [email protected]

Terje Brevik

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post [email protected]