MPR Revisjon AS skal være et naturlig og trygt valg for levering av revisjonstjenester, og andre tilknyttede tjenester. Gjennom vårt medlemskap i det internasjonale revisjon- og regnskapsnettverket IAPA tilbyr vi også kompetanse og kontakter i de fleste land i verden ved behov.

Revisjon

MPR Revisjon AS utfører revisjon av små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer. Vi benytter anerkjent og godt dokumenterte metoder i revisjonsutførelsen. Sammen med høyt kvalifiserte og erfarne revisorer sikrer dette at revisjonen blir utført på en god og effektiv måte.

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon eller tilbud på revisjonstjenester. Eventuelt send inn en prisforespørsel ved å fylle inn noen få punkter i skjemaet nedenfor.

Kontakt oss for mer informasjon

Prisforespørsel
Revisorbekreftelser og attestasjoner

Virksomheter kan ha ulike behov for revisorbekreftelser og attestasjoner gjennom året. Dette kan være alt fra revisor attestasjon på omsetningsoppgaver, skattefunn prosjekter, offentlige tilskudd, prosjektregnskaper, redegjørelser etc.

Dette er oppgaver MPR Revisjon jobber jevnlig med, og vi kan tilby våre tjenester både på eksisterende og nye kunder.

Kontakt oss for mer informasjon

Revisor for små og mellomstore bedrifter

Vi utfører revisjon for bedrifter og organisasjoner i en rekke ulike bransjer. RevisorVåre revisorer har erfaring fra enkeltpersonsforetak og aksjeselskap, borettslag og sameier, lag og foreninger.

En revisjon er viktig for å gi en kvalitetssikring av regnskapet ovenfor eiere, styre, investorer, banker, offentlige organer og andre som har interesse i bedriftens økonomi.

Som revisor kan vi også bistå med rådgivning knyttet til skattefri omdanning til AS, fusjoner og fisjoner, stiftelse av selskap, kapital- og selskapsendringer og verdivurdering av selskap.

Ta kontakt for uforpliktende møte hvor vi sammen ser på hva vi kan gjøre for deg og din bedrift!

Kontakt oss for mer informasjon

MPR Revisjon - Din Revisor i Oslo

MPR Revisjon er et moderne revisjonskontor med lokaler sentralt i Oslo sentrum. Selskapets partnere og ansatte har flere års erfaring innen revisjon. Vi utfører revisjon for kunder i Oslo og resten av Østlandet.

Vår kvalitet sikres gjennom at vi har flere års erfaring innen revisjon. Hos oss finner du registrerte revisorer og medarbeidere med høy utdannelse og god kompetanse.

Ta kontakt for uforpliktende møte hvor vi sammen ser på hva vi kan gjøre for deg og din bedrift!

Kontakt oss

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 24
0166 Oslo

Ronald Magnussen

Partner / registrert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post rm@mprg.no

Terje Brevik

Partner / registrert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post tb@mprg.no