MPR Revisjon AS skal være et naturlig og trygt valg for levering av revisjonstjenester, og andre tilknyttede tjenester. Gjennom vårt medlemskap i det internasjonale revisjon- og regnskapsnettverket IAPA tilbyr vi også kompetanse og kontakter i de fleste land i verden ved behov.

Revisjon

MPR Revisjon er et moderne revisjonskontor med lokaler sentralt i Oslo sentrum. Selskapets partnere og ansatte har mange års erfaring innen revisjon. Våre statsautoriserte og registrerte revisorer, samt medarbeidere med høy utdannelse og kompetanse, sikrer at revisjonen blir utført på en god og effektiv måte.

MPR Revisjon utfører revisjon av små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer hovedsakelig i Oslo, men også i resten av landet. Vi benytter anerkjente og godt dokumenterte metoder i revisjonsutførelsen.

Ved siden av revisjonsutførelsen kan MPR Revisjon tilby en rekke tjenester innenfor økonomisk rådgivning. Som en del av MPR Gruppen har vi god tilgang på ressurser både innen regnskap og rådgivning.Revisor Oslo

Gjennom vårt medlemskap i det internasjonale revisjons- og regnskapsnettverket IAPA tilbyr vi også kompetanse og kontakter i de fleste land i verden ved behov.

Kontakt oss eller benytt skjemaet under for en uforpliktende samtale hvor vi sammen ser på hva vi kan gjøre for deg og ditt selskap.


Prisforespørsel
Kontakt oss

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 24
0166 Oslo

Siste nytt / View All Posts

Årsregnskap 2019 - Revisor

Har du husket å levere årsregnskapet?

| Nyheter, Regnskap, Revisjon | Ingen kommentarer
På grunn av Covid-19 ble de ordinære fristene for innsendelse av skattemelding og årsregnskap for selskaper og næringsdrivende utsatt til over sommeren. Vi minner om at fristen for å levere…

Ronald Magnussen

Partner / registrert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post rm@mprg.no

Terje Brevik

Partner / registrert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post tb@mprg.no