Skip to main content

Fredag 31. januar 2020 er siste frist for innlevering av aksjonærregisteroppgaven 2019. Erfaringsmessig er det mange som venter med å levere oppgaven til siste liten og vi vil derfor komme med en liten oppsummering av de fire viktige hovedpunktene man må huske på før innlevering.

4 hovedpunkter

  1. Dersom det har blitt vedtatt ordinært utbytte i løpet av 2019 ved fastsettelsen av 2018-regnskapet skal dette fylles inn i oppgaven. Det gjelder også dersom utbytte ikke er utbetalt.
  2. Tilleggsutbytte som er vedtatt i 2019 skal fylles inn i oppgaven. Dette er utbytter som er vedtatt utenfor ordinær generalforsamling ved fastsettelse av årsregnskapet 2018.
  3. Har noen kjøpt/solgt aksjer i virksomheten i løpet av 2019? Dersom det har vært endringer i aksjonærsammensetningen i løpet av 2019 skal dette rapporteres inn på aksjonærregisteroppgaven.
  4. Dersom det har vært endringer i aksjekapital/selskapskapital med virkning fra et tidspunkt i 2019 skal dette rapporteres inn i oppgaven. Eksempler på hendelser som fører til slike endringer kan være kapitalforhøyelser- og nedsettelser, emisjoner, sletting av aksjer m.m.

Ingen endring

Mange vil oppleve at ingen av de overnevnte punktene har inntruffet i 2019 og at det ikke har vært noen endringer i selskapet. Dersom dette er tilfellet vil det ligge en forhåndsutfylt utgave i Altinn som er basert på levert aksjonærregisteroppgave fra 2018 og som vil kunne leveres uten endringer.

Nystiftet i 2019?

Nytt av året er at alle nystiftede selskaper må fylle inn skattemessig formuesverdi på aksjene sine pr. 01.01.2020. Hvis ikke man har mottatt skattemessig formuesverdi før levering av aksjonærregisteroppgaven vil man ikke få denne posten forhåndsutfylt i sin personlige skattemelding senere på året og må huske å legge dette til som endring i skattemeldingen. For nystiftede selskaper i 2019 vil det heller ikke foreligge forhåndsutfylt aksjonærregisteroppgave og alle relevante poster må fylles ut før levering.

Konsekvenser

Konsekvensene av å levere aksjonærregisteroppgaven for sent er at selskapet ilegges daglig tvangsmulkt. Beløpet på mulkten er ett rettsgebyr som pr i dag utgjør 1 150 kr. Et selskap kan maksimalt få 50 rettsgebyrer i tvangsmulkt som da utgjør totalt 57 500 kr. Anbefalingen vår er klinkende klar: Levér aksjonærregisteroppgaven i tide!

Det finnes mye informasjon om aksjonærregisteroppgaven på Skatteetaten sine hjemmesider og spesielt rettledningen er nyttig å lese gjennom. Dersom du er usikker på noe angående din aksjonærregisteroppgave er det smart å ta kontakt med din revisor eller regnskapsfører. Disse har inngående kunnskap om aksjonærregisteroppgaven og kan hjelpe deg ved å få den riktig innlevert.

* Det kan naturligvis være flere punkter og spesielle hendelser utover det som er beskrevet i artikkelen som må fylles inn i aksjonærregisteroppgaven, men artikkelen dekker de vanligste punktene.

Del innholdet ved å bruke ikonene under