Skip to main content

I en pressemelding fra regjeringen den 16.04.2020 fremkommer det at fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Utsettelsen begrunnes i mange nye regler på kort sikt som har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer. I tillegg har smittevernstiltakene gjort arbeidsforholdene vanskeligere for ansatte i disse yrkene med blant annet hjemmeskole og –barnehage.

Fristen for innlevering er dermed utsatt tre måneder, men det opplyses at dette vil være endelig frist. Det vil ikke være rom for ytterligere utsettelser etter 31. august. Endringen for fristen vil skje i forskrift.

Det er uansett MPR Gruppens anbefaling å levere regnskap inn til regnskapsfører og revisor så fort det lar seg gjøre. Dette gjør at man fortere får en økonomisk oversikt og vil ha én mindre ting å tenke på slik at fokus kan ligge på driften av selskapet i disse vanskelige tider.

 

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen

 

Kilder: Regjeringen

Del innholdet ved å bruke ikonene under