Skip to main content

På grunn av Covid-19 ble de ordinære fristene for innsendelse av skattemelding og årsregnskap for selskaper og næringsdrivende utsatt til over sommeren. Vi minner om at fristen for å levere årsregnskapet er 30. september. Kort tid etter utløpt frist vil det begynne å løpe et daglig forsinkelsesgebyr. Gebyret har en maksimal beløpsgrense på 60 944 kr.

Fristen for å levere skattemeldingen var 31. august. Ved manglende innsendelse vil det nå bli foretatt skjønnsfastsetting og mulig tilleggsskatt på denne.

Dersom du ikke har levert årsregnskap eller skattemelding ber vi deg ta kontakt med revisor/regnskapsfører for å ordne med dette så fort som mulig.

 

Med vennlig hilsen

MPR Gruppen