Skip to main content

I forbindelse med fusjoner, fisjoner, kapitalendringer mv. er det ofte ønskelig at gjennomføringen blir registrert i Brønnøysundregistrene før årsskifte. Det er derfor viktig å tenke på dette allerede nå, slik at man rekker tidsfristene. Brønnøysundregistrene har gått ut med følgende tidsfrister om man skal ha alt ferdig registrert før årsskifte:

Elektroniske meldinger via Altinn:

  • Melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret inne 20. oktober.
  • Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger bør være sendt innen 10. desember for at meldingen skal bli registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir:

  • Melding om beslutning bør være mottatt innen 1. oktober.
  • Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger bør være mottatt inne 30. november.

Meldinger som er kommet til Brønnøysund etter den tid kan man ikke garantere at blir registrert innen utgangen av året. Det er også en forutsetning at meldingene er fullstendige. Dersom tilleggsinformasjon må ettersendes etc kan det være vanskelig å rekke tidsfristene. Vår anbefaling er derfor at dere planlegger og sender meldinger i god tid før overnevnte tidsfrister.

Se følgende link for ytterligere informasjon: http://www.brreg.no/nyheter/2014/09/registrering-foer-arrskiftet.html

Vi kan bistå med de fleste typer registreringer. Ta kontakt så hjelper vi gjerne.