Skip to main content

A-ordningen

Det nærmer seg nå raskt frist for første innsendelse av lønn etter nye regler (A-ordningen) Fristen er 5. februar og det blir spennende å se erfaringen som gjøres av dette. Det nye er at lønn nå rapporteres etter kontantprinsippet og innen den 05. i påfølgende mnd. Eksempelvis all utbetalt lønn i januar 2015 skal rapporteres 05. februar. I tillegg til lønn skal også fravær, permisjoner, endring av lønn, endring av stillingsprosent etc. innrapporteres. Har dere spørsmål knyttet A-ordningen ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Årsavslutning 2014 og frister

Regnskap for 2014 avsluttes nå fortløpende og det er viktig at all informasjon og bilag som gjelder 2014 overleveres deres regnskapsfører slik at en slipper unødige forsinkelser. Frister for innlevering av likningsdokumenter for selskaper er 31.05 og årsregnskapet skal godkjennes og fastsettes innen 30.06. Frist for innlevering av regnskap til Br.regsiteret er 31.08. Husk at regnskapsfører og revisorer også tar ferie, slik at det viktig å være i god tid og følge de frister som dere har fått fra deres regnskapsfører/revisor for å sikre at det ikke påløper gebyrer.

Lån fra eiere til selskapet

Dersom det gjøres innskudd fra aksjonær til selskapet uten at det er formalisert. (Uformelle aksjonærinnskudd) har aksjonæren ikke krav på å kunne få dette utbetalt igjen fra selskapet. Dersom en foretar en slik utbetaling av formelle aksjonærinnskudd er dette å se på som utbytte og skattepliktig for aksjonæren. Dette betyr at aksjonærene da vil få en dobbeltbeskatning. Det er derfor svært viktig å tenke nøye igjennom hvordan innskudd fra aksjonær formaliseres og om det gjøres som lån eller endring av selskapets egenkapital.

Etablering av nytt AS

Det etableres stadig mange nye selskaper og det er svært viktig at en ved oppstart tenker nøye igjennom både valg av selskapsform, eierskap, aksjonæravtaler etc. MPR Gruppen har på sin hjemmeside www.mprg.no en egen side rundt dette «stifte as» og hvor en kan se nyttige tips. Vi gjør også hele prosessen ved stiftelse av nytt AS for deg for NOK 2 400. Vi kommer gjerne med gode råd til deg ved en slik prosess.