Skip to main content

Frister for levering av ligningsdokumenter og årsregnskap

Frister for levering av ligningsdokumenter for selskaper år 2014 er 31.05.2015 og regnskapet skal godkjennes av ordinær generalforsamling innen 30.06.2015. Dersom en har behov for utsettelser på levering av ligning må en enten søke selv og hvor en da kan få godkjent 14 dager utsettelse eller ta kontakt med regnskapsfører eller revisor som har mulighet for å søke utsettelse på 10 % av sine kunder med 1 mnd. fra 31.05.  Regnskapet skal være godkjent gjennom generalforsamlingen innen 30.06 og må være innsendt til Br.registeret elektronisk innen 31.08.2015

 

Utbytte og ekstraordinært utbytte

Vi ser at det er noe usikkerhet rundt regler om utbytte og ekstraordinært utbytte. Etter endringen av aksjeloven 01.07.2013 kan selskap ta ut tilleggsutbytte gjennom ekstraordinær generalforsmaling basert på siste godkjente årsregnskap. Tilleggsutbytte kan baseres på tidligere godkjent regnskap helt frem til at neste års regnskap godkjennes. Dersom ett selskap ønsker å ta ut utbytte basert på resultat i regnskapsår som ikke ennå er avlagt, må dette gjøres på grunnlag av en revidert mellombalanse for dette året og godkjennes gjennom en ekstraordinær generalforsamling.

 

MVA på kaffeautomater

Kaffeautomater som er plassert i kantine/spiserom gis det fullt fradrag for mva på anskaffelse og vedlikehold. Kaffeautomater som er plassert i andre deler på arbeidsplassen gis det ikke mva fradrag for. På kjøp av tilbehør som kaffe/te og annet til kaffemaskin gid det uavhengig av plassering ikke fradrag for mva.

 

Forsinkelsesgebyrer på for sent innsendt årsregnskap

Tidligere fikk selskap som ikke hadde sendt inn årsregnskap innen frist 31.08 brev om dette fra Br.registeret. I fra og med årsregnskapet 2013 har ikke Br.registeret sendt brev om dette men kun e-post basert på informasjon liggende i altinn. Dette har resultert i at mange ikke har vært klar over at regnskapet for 2013 ikke har vært innsendt. Det er derfor svært viktig at selskapet og styret som er ansvarlig for dette følger opp at årsregnskap er innsendt innenfor frist.

Verdivurderinger av selskaper og andre tjenester

MPR Rådgivning som er del av MPR Gruppen yter bistand til selskap med mange ulike økonomitjenester. Verdivurderinger til bruk ved kjøp/salg av aksjer eller selskaper gis nå til faste priser. Se gjerne vår hjemmeside for ytterligger informasjon.