Skip to main content

Fra og med 01. januar 2015 blir det innført en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger kalt «A-ordningen». Denne ordningen erstatter blant annet:

  • AA-registermelding
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Terminoppgave

Formålet med ordningen er å forenkle innrapporteringen ved at A-melding erstatter en rekker rapporteringer til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Rapportering som gjelder 2014 gjøres på «gamle måten», dette gjelder også rapportering som utføres i 2015.

 ETT GODT RÅD ER Å BEGYNNE FORBEREDELSENE NÅ!

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi bistå med implementeringen av den nye ordningen.

Nedenfor følger aktuelle linker til nyttig informasjon om den nye ordningen:

https://www.altinn.no/A-ordningen/