Skip to main content

Søke utsettelse på levering av skattemelding

Frist for å søke utsettelse på levering av skattemelding er 31.mai. Tidligere fikk man kun søke om 14 dagers utsettelse, dette er nå endret slik at alle selskap selv kan søke om 30 dagers utsettelse på leveringen. Søknaden sendes via altinn og skjema som skal benyttes er RF-1114.

 

Fradragsrett for investorer hos gründerbedrifter

Regjeringen foreslår en fradragsordning for investeringer i oppstartsselskaper. Personlige skatteytere som investerer på minst 30 000 kroner i bestemte type selskap og beholder aksjene i minst tre kalenderår, kan få rett til fradrag i alminnelig inntekt for samlet opptil 500 000 kroner i årlige investeringer. Det er en rekke vilkår som må være oppfylt, les mer: http://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2017/dokumenter/pdf/prop130.pdf. Ordningen vil gjelde fra og med 01.07.2017.

 

Ny individuell pensjonssparing

Regjeringen foreslår å innføre en ny individuell spareordning, som kan gi inntil kr 40.000 i fradragsbeløp. Kun uttak som vil bli beskattet som alminnelig inntekt, mens det droppes både trinnskatt og trygdeavgift. Det årlige sparebeløp økes til 40 000 kroner (mot 15 000 kroner).

I pensjonsspareordningen som gjelder for selvstendig næringsdrivende økes fradragsrammen fra 4 til 6 prosent av personinntekt fra næring.

Ordninger vil gjelde fra inntektsåret 2017.