Skip to main content

Skattemeldingen 2016

04.04.2017 kom Skattemeldingen for 2016 (tidligere: selvangivelsen). Skatteytere må kontrollere opplysninger selv, da ansvaret for korrekt skattemeldingen i større grad er flyttet over på skatteyter ved «selv-deklarering». Nytt fra og med i år er at man kan rette opp i feil i løpet av de nærmeste 3 år (regnet fra 30.04.). Dvs. man trenger ikke å klage til Skatteetaten lengre, men kan rette opp eller oppgi glemt informasjon selv i skattemeldingen på Altinn.

 

Firmabil

Etter den nye SKD 3/17 fra Skattedirektorat fremkommer at det er mulig å bytte verdsettingsmetode for privat bruk av varebil klasse 2. Det ble opprinnelig lagt til grunn at arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret.  For nå i tilfeller, hvor det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

 

Hjemmekontor

Arbeidsmiljøloven sier at det ikke er tillatt med arbeid etter klokken 21 eller søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Dette oppleves som for lite fleksibelt, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Regjeringen foreslår en oppmykning i regelverket fra 1. juli dersom arbeidstaker selv tar initiativ til å begynne med kvelds- og søndagsarbeid.

Det er full fart her på kontoret om dagen og det går fort til frister både for skattemelding og årsregnskap. Vi minner om viktigheten av å levere bilag og regnskap til oss i så fort som mulig slik at vi kan rekker ferdigstillelse innen fristene.

 

 

Påsken er rett rundt hjørnet og vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig fin påskeferie!