Skip to main content

MPR Revisjon AS får nytt organisasjonsnummer på bakgrunn av endring i selskapsstrukturen

 

Vi vil informere om at vi har foretatt noen endringer i selskapsstrukturen som innebærer at vårt revisjonsselskap vil få nytt organisasjonsnummer og at det gamle organisasjonsnummeret slettes. Det er ingen endring på hvem som er eiere av revisjonsselskapet og det er heller ingen endring på ansatte og oppdragsansvarlige revisorer. Selskapsnavnet vårt kommer fortsatt til å være MPR Revisjon AS, forretningsadresse og postadresse kommer til å være uforandret, videre vil vi ha samme bankkontonummer som før.

Dere vil i den sammenheng få brev fra Brønnøysundregistrene hvor det fremkommer opplysninger om at det har skjedd endring av revisor. Dette gjelder da kun at vi som revisjonsselskap har fått nytt organisasjonsnummer, og siden dere er kunde av oss sender Brønnøysundregistrene brev til alle våre kunder om dette. Ved eventuelle spørsmål om dette er det bare å ta kontakt.

Ved spørsmål kan Ronald Magnussen eller Terje Brevik kontaktes.