Skip to main content

Vi er nå godt i gang med 2017 og benytter anledningen til å  informere om noen aktuelle temaer.

Frister for årsregnskap og skattemelding (likningspapirer)

Frist for innsendelse av skattemelding (likningspapirer) er som tidligere år 31.mai. Nytt av året er at det påløper tvangsmulkt ved forsinket levering. Denne beløper seg til kr 525 kr pr dag uavhengig av om selskapet går med overskudd eller underskudd.

Frist for å vedta årsregnskapet er 30. juni og frist for innsendelse til Brønnøysundregisteret er 31.juli. For sen innsendelse av årsregnskapet medfører forsinkelsesgebyrer pr. uke årsregnskapet er forsinket.

Det er travle tider i bransjen om dagen så det er viktig å oversende materialet i god tid slik at vi kan rekke disse fristene.

Omsetningsoppgave for alkohol

Alle selskaper som driver med salg av alkohol i Oslo må huske på fristen for innsendelse av omsetningsoppgave for alkohol. Fristen er 1. mars. Forsinket oppgave, uten søknad om utsettelse, medfører to prikker av Oslo Kommune.

 

Kassasystem

Fra 01.01.2017 gjelder Kassasystemforskriften som sier at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de nye kravene. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, må de bokføringspliktige først ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019.

 

Finansskatt på lønn

Fra 01.01.2017 ble det innført finansskatt. Selskaper som driver med finansielle aktiviteter (næringshovedområde K i SSB, gruppe nr. 64-66) og har ansatte, er pliktig til å betale finansskatt på lønn. Skattesats er 5 % og gjelder alle lønnsrelaterte ytelser (på lik linje som arbeidsgiveravgift). Det finnes unntak fra finansskatt: rene holdingsselskaper uten ansatte og selskaper hvor mer enn 70 % av samlet lønn knytter seg til MVA-pliktig aktiviteter. Selskaper som er omfattet av finansskatt på lønn er også pliktig til å betale 25 % inntektsskatt på sin alminnelig inntekt.

 

Ønsker du ytterligere informasjon om temaene beskrevet her, eller lurer på andre ting? Kontakt oss gjerne for en prat.