Skip to main content

Året 2016 nærmer seg slutten og her får du en rask oversikt over noen temaer som er nyttige å kjenne til før nyttårsrakettene går i været

Skatteetaten gir nå større «bøter» ved for sen rapportering

Vi oppfordrer alle våre kunder til å overholde innleveringsfrister for bilag og annen dokumentasjon, slik at vi sammen kan sørge for at dere ikke blir rammet av tvangsmulkt.

Fra 1. januar 2017 trer Skatteforvaltningsloven i kraft. Dette innebærer endringer i form av innføring av tvangsmulkt («bøter») ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til skatteetaten. Dette vil omfatte blant annet aksjonærregisteroppgave, a-melding og mva-melding. Tvangsmulkten vil variere for ulike oppgaver. For selvangivelse og omsetningsoppgaver vil gebyret være på ½ rettsgebyr pr dag (kr 524) frem til opplysninger gis, for aksjonærregisteroppgaven vil tvangsmulkten ligge på 2 rettsgebyr pr dag (kr 2098). Maksgrensen er i begge tilfeller satt til 50 rettsgebyr (kr 54 250).

Forenklinger i aksjeloven

Aksjelovutvalget har fremmet forslag om å redusere kravet om minste aksjekapital fra kr 30 000 til kr 1. Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere har behov for hjelp med selskapsstrukturering og nye aksjeselskap. Vi har også en egen portal for registrering av nytt AS på hjemmesiden vår.

Det foreslås også å redusere oppbevaringstiden for selskapsdokumentasjon til 5 år.

 

Skatt 2017

I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget vedtatt flere endringer i næringsbeskatningen.  Selskapsskattesatsen skal reduseres til 24 % i 2017. Samtidig skal oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte økes slik at marginalskatten på utbytte forblir på dagens nivå. Skattefri bilgodtgjørelse reduseres til kr 3,50 per km. Fradragsbeløpet ved gaver til frivillige organisasjoner økes til kr 30 000. Regjeringen foreslår å utvide Skattefunn-ordningen ytterligere, med økning av beløpsgrensen for både egenutført og innkjøpt FoU. I 2017 foreslås en verdsettingsrabatt på 10 % for aksjer og driftsmidler. Det er også flere forslag til endringer, og vi ser frem til at skattereformen fortsetter i 2017.
Hvis dere vurderer å betale ut utbytte for 2016, så er det en skattemessig fordel for en personlig aksjonær å motta dette før nyttår. Det kan ordnes med at generalforsamlingen vedtar et tilleggsutbytte nå på tampen av året. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

 

Merverdiavgift

Fra januar 2017 gjelder nye regler for MVA. Ny MVA-melding er mer utfyllende og detaljert. Den viktigste nyheten er at importmoms skal rapporteres i MVA-melding (erstatter tollkreditt og dagsoppgjør fra speditør). Derfor er det viktig å ta vare på og levere tolldeklarasjoner til regnskapsfører, slik at MVA blir beregnet korrekt.

Ta kontakt med oss for spørsmål om rutiner og regler.

 

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere
en trivelig jul og et riktig godt nytt år!