Skip to main content

Aksjonærregister

Frist for innlevering av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Som i fjor er konsekvensene av manglende innlevering at Skatteetaten mangler grunnlag for å sende ut aksje og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer og at det påløper tvangsmulkt. Tvangsmulkten er på 1049 kr per dag og løper frem til oppgaven blir levert. Det er satt en maksgrense på 50 rettsgebyr. Dersom dere ønsker bistand med utfyllingen er det bare å ta kontakt med oss.

 

Skattelegging av diett

I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Kroner 150 av disse satsene blir fra neste år skattepliktig for mottaker, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Dette gjelder alle diettsatser.

 

Digital sykemelding

Fra 15. januar skal hele landet over på digital sykmelding. Dette er en løsning som innebærer at arbeidstaker mottar sin sykmelding elektronisk og kan sende inn søknad om sykepenger med hjelp av den samme digitale tjenesten (gamle del D). Prosessen fra lege mv skriver ut sykmelding og frem til arbeidsgiver og NAV mottar søknad om sykepenger er dermed digitalisert. Det som gjenstår fra arbeidsgivers side er å sende NAV inntektsopplysningsskjemaet. Dette skjemaet må inntil videre sendes inn på papir. I løpet av 2019 er det ventet at også inntektsopplysningsskjemaet blir en del av den digitaliserte sykmeldingsprosessen.

 

Varetelling

Vi minner alle som har varelager og kontantkasse om å foreta telling av disse ved årsslutt.