Skip to main content

Digital sykmelding på Altinn

Arbeidstakere i hele landet kan nå bruke hele den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger. Velger arbeidstakeren å sende sykmeldingen og søknaden digitalt, må arbeidsgiveren hente informasjonen gjennom Altinn. Vi vet at flere arbeidsgivere hadde problemer med å finne sykmeldingen på Altinn da de var logget på juridisk enhet (selskap). Det anbefales ved pålogging å skrive selskapsnavn og velge «Underenhet» som har egen org. nr. og er tilknyttet til NAV sine tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss om du har behov for hjelp med dette.

GDPR

EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk rett gjennom ny personvernlov 25. mai 2018. Etter de nye reglene vil mange virksomheter bli pålagt å opprette et personvernombud. Personvernombudets overordnede oppgave er å bidra til at den behandlingsansvarlige/databehandleren overholder reglene om behandling av personopplysninger. Dersom det ikke opprettes et personvernombud bør virksomheten dokumentere de vurderingene som er foretatt, med mindre det er helt opplagt at virksomheten ikke har en slik plikt. Datatilsynet har laget en veileder som inneholder den nærmere informasjon.

Info om kassasystem

Vi vil minne om nytt regelverk for kassasystemer som trådte i kraft 1.januar 2017. Det er frist for å få nytt system på plass 1.januar 2019. Gamle kassasystemer må oppgraderes for å tilfredsstille de nye kravene og dersom oppgradering ikke er mulig må det anskaffes nytt kassasystem.

Årsberetning

Fra og med regnskapsåret 2017 er det ikke lenger pliktig med årsberetning for små selskaper.