Skip to main content

Noen viktige regelendringer og aktuelle nyheter fra år 2014.

  • Oppbevaringstid for regnskapsmateriell endret fra 10 år til 5 år. NB! Ved en inkurie melder finansdepartememntet at loven ikke har trått i kraft men at dette vil gjøres snarest, så intill videre gjelder 10 års oppbevaringsplikt.
  • Det vil om kort være mulig til å kunne se hvilke selskaper som er frivillig mva registrert i Br.registeret.
  • Omdannelse i fra NUF til AS. For gjennomføring av dette i år 2014 må dette gjøres innen 30.06.2014.
  • Skattesatsen på alminnelig inntekt er endret fra 28 % til 27 % fra 01.01.2014
  • Arveavgiften er avviklet fra 01.01.2014
  • Nye regler for beskattning av telefoni og bredbånd hvor det er innført en ny sjablongmetode som gir inntektstillegg på de som for dekket slike tjenester på 4 392 kroner i året uavhengig av anntall tjenester som dekkes.
  • Kompensasjon ved forsinket betaling i stedenfor purregebyr i næring. En kan nå velge å kreve standard kompensasjon på 320 kroner i stedenfor purregebyr ved forsinket betaling.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss