Skip to main content

09.09.2013 har Magnussen & Partner Revisjon AS byttet navn til MPR Revisjon AS og Orakel Regnskap AS til MPR Regnskap AS. Sammen med MPR Rådgivning AS kaller vi oss samlet for MPR Gruppen.

Vi er de samme menneskene og det er ingen driftsendringer forøvrig. Bakgrunn for navneendringen er at vi ønsker å ses på som en samlet enhet og komplett kompetansehus innenfor økonomi.

Vi ser frem til ett godt samarbeid videre med gamle og nye kunder