Skip to main content

Regjeringen foreslår at skatten på utbytte og aksjegevinster økes, ved at skattesatsen heves fra 31,68 % til 35,2 %.

Det er fortsatt tid til å vedta tilleggsutbytte basert på sist godkjente regnskap. Tidfesting for beskatning av utbytte er på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning. Er beslutningen gjort i 2021 vil utbyttet fortsatt bli skattlagt med 31,68 %.

Det vil også være mulig å ta ut ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse i 2021. Vær oppmerksom på at utdeling av utbyttet ikke kan foretas før mellombalansen er registrert og kunngjort. Utbetalingstidspunktet flytter ikke tidfestingstidspunktet. Utbyttet beskattes fortsatt når generalforsamlingen vedtar utbytteutdelingen.

Forslaget er ikke vedtatt enda, det kan derfor bli endringer.

Kontakt oss gjerne for en prat rundt dette.