Skip to main content

Nå er det snart jul igjen og du skal kanskje gi julegaver til dine ansatte eller forretningsforbindelser. Regelverket for beskatning av gaver har endret seg i 2021.

Gaver til ansatte

Gaver og naturalytelser er i utgangspunktet skattepliktig for den ansatte, men på visse vilkår kan gaven gis skattefritt. En arbeidsgiver kan i år gi sine ansatte gaver til en verdi av inntil kr 5 000 per år som ikke regnes som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Samtidig får selskapet fradrag for kostnaden.

Gaver fra samarbeidspartnere eller en annen tredjepart

Arbeidsgiver må sørge for å få en oversikt over eventuelle gaver den ansatte får fra tredjeparter. Vær oppmerksom på at verdien av slike gaver inngår i det skattefrie beløpet. Beløpsgrensen på kr 5 000 gjelder altså samlet for gaver fra egen arbeidsgiver og gaver fra tredjeparter. 

Gaver til veldedige formål

Pengegaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget under følgende vilkår jf. Skatteloven § 6-50:

  • Gaven må være på minst kr 500 til hver organisasjon i løpet av inntektsåret.
  • Maksimalt fradrag er kr 50 000 pr/år for 2021 uavhengig av hvor mange organisasjoner skatteyter har gitt gaver til.
  • Gaven må gis til en organisasjon som er omfattet av ordningen.

Et vilkår for fradragsretten er at organisasjonen som mottar pengebeløpet må rapportere gaven elektronisk til skatteetaten.

Liste over godkjente organisasjoner:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/gave-og-arv/gave-til-frivillige-organisasjoner/liste/

Merk at gaver til lokale organisasjoner (idrettslag mv) kan være omfattet av ordningen selv om de ikke er oppført på skatteetatens lister. Som for eksempel kan være tilfellet når idrettslag er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komite.

Gaver til forretningsforbindelser

Gaver til forretningsforbindelser er i utgangspunktet ikke skattemessig fradragsberettiget for giveren. Enkle oppmerksomhetsgaver som for eksempel blomster, konfekt, vinflaske mv. innenfor et vanlig prisnivå, kan gis med skattemessig fradrag opp til maksimalt kr 275.