Category

Revisjon

Holdingselskap

Holdingselskap og utsatt beskatning

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

Tenker du at en holdingstruktur er noe som kun er ment for store selskaper og konserner? Det kan være mange fordeler knyttet til å etablere en holdingstruktur selv for små og mellomstore selskaper.

Utsett skatt med holdingselskapEn holdingstruktur innebærer at en personlig aksjonær ønsker å eie et selskap gjennom et annet selskap (se figur). Holdingselskapets funksjon er i de fleste tilfeller kun å eie andre selskaper og foreta investeringer. Nedenfor vil vi presentere de største fordelene med en holdingstruktur hvor flere av fordelene også vil bli presentert mer detaljert i egne artikler senere.

Fordeler med holdingstrukturer:

  • Sparegris – Dersom man eier aksjer gjennom et holdingselskap har man mulighet til å utsette beskatning på utbytte og/eller gevinst ved salg av aksjene.
  • Fleksibilitet og reinvestering – Datterselskaper kan dele ut utbytte uten beskatning* til holdingselskapene som kan benytte dette for nye investeringer eller senere utbytter.
  • Konsernbidrag – Positive og negative resultater i selskapene kan utlignes gjennom konsernbidrag, slik at samlet skatt reduseres.
  • Salg av eiendom uten skatt – Selskaper med eiendom skilt ut i egne datterselskaper kan selge disse selskapene (eiendommene) med skattefri gevinst*.
  • Spre risiko – Dersom man har flere virksomhetsområder kan disse fordeles på hvert sitt datterselskap under et felles holdingselskap. Ved å gjøre dette vil man kunne isolere og avgrense risiko knyttet til driften ved at økonomiske problemer i et datterselskap ikke vil påvirke de andre selskapene.
  • Generasjonsskifte – Det kan legges til rette for generasjonsskifte ved at det etableres aksjeklasser i holdingselskapet med ulik stemme- og utbytterett, og som kan overføres til neste generasjon. Slik vil man også være fint posisjonert dersom arveavgiften igjen vil bli innført.
  • Flere eiere – Forenkle diskusjoner om selskapets utbyttepolitikk.
  • Ansattprogram – Nøkkelpersoner kan gis medeierskap gjennom aksjer eller opsjoner i datterselskapene og på den måten få mulighet til å ta del i selskapet på en ny måte. Ved å ha driftsselskapet eid av et holdingselskap vil salget av aksjene til ansatte ikke gi beskatning*.

Kan bli dyrt å vente

De færreste tenker på å opprette en holdingstruktur ved oppstarten av et selskap. Man begynner i det små og bygger seg sakte men sikkert opp til at selskapet blir større og mer lønnsomt.

Mange tenker nok at det bare er å stifte et selskap og overføre aksjene dit. Dessverre vil man da måtte betale skatt av forskjellen mellom markedsverdi og det man en gang har investert – det kan bli dyrt.

Det finnes likevel andre måter å oppnå en holdingstruktur på.

Fusjon er løsningen

En mulighet for å opprette en holdingstruktur i etterkant av stiftelsen er å gjennomføre en såkalt trekantfusjon (konsernfusjon). Dette innebærer at man stifter et holdingselskap som igjen stifter et tomt datterselskap. Videre fusjonerer man driften inn i det nyoppstartede datterselskapet, mot at den private eieren får vederlagsaksjer i morselskapet.

Det er mange hensyn å ta ved vurderingen av om du bør opprette holdingselskap og hvordan du ellers bør organisere virksomheten din. Det er også flere veier til målet. Med riktig organisering er det få ulemper med en holdingstruktur, men det er viktig å gjøre omstruktureringen riktig. Ta kontakt med vår rådgivningsavdeling så finner vi sammen den løsningen som er best for dere.

* 3 % av beløpet vil komme til beskatning dersom Holdingselskap AS ikke anses å være i samme skattemessige konsern som Driftsselskap AS. Skattemessig konsern oppnås ved eierskap over 90 %, jf. skatteloven.

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp med holdingstruktur, omstrukturering m.m.

Besøk oss på Facebook her
Besøk oss på LinkedIn her
Revisor Oslo

Velkommen til våre nyansatte

Av Revisjon

MPR Gruppen er i stadig utvikling og jobber målrettet mot økt vekst. Som et resultat av den siste tids vekst i MPR Revisjon sin kundeportefølje har selskapet nå ansatt to nye revisjonsmedarbeidere. I litt over en måned har Sazin Nori og Christian de Groot nå vært en del av MPR Gruppen og vår revisjonsavdeling, MPR Revisjon.

Christian de Groot

Revisor OsloChristian har dykket siden han var 12 år og etter et 3-årig dypdykk i regnskap- og revisjonsbøkene på Handelshøgskolen BI er han klar til å ta fatt på arbeidslivet.

Fun-fact: Snakker flytende nederlandsk.

6 kjappe:

Favorittbok?
– «Q & A» av Vikas Swarup (boken som filmen Slumdog Millionaire er basert på).

Favorittsang?
– «Down Under» av Men at Work.

Du får invitere én person til middag. Hvem og hvorfor?
– Donald Trump, blitt en stund siden sist.

Hvem hadde spilt deg i en film om ditt liv?
– Dwayne Johnson (bedre kjent som «The Rock»).

Hvis du hadde vært en superhelt, hvilken egenskap ville du valgt?
– Se inn i fremtiden.

Beste MPR-moment?
– Sommerfesten så langt, men gleder meg til de andre som kommer.

Sazin Nori

Revisjon OsloSazin har akkurat fullført sin bachelor i regnskap og revisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge. Med en bakgrunn fra salg og rekruttering er hun klar for å benytte sine kommunikasjonsferdigheter for å skape gode kundeopplevelser hos oss.

Fun-fact: Snakker flytende kurdisk.

6 kjappe:

Favorittbok?
– «Tørst» av Jo Nesbø.

Favorittsang?
– «Addicted» av Enrique Iglesias.

Du får invitere én person til middag. Hvem og hvorfor?
– Cristiano Ronaldo, vi har mye fotball å prate om.

Hvem hadde spilt deg i en film om ditt liv?
– Nina Dobrev

Hvis du hadde vært en superhelt, hvilken egenskap ville du valgt?
– Telekinese

Beste MPR-moment?
– Sommerfesten vi fikk være med på før oppstart.

Del innholdet ved å bruke ikonene under

Regnskap Oslo

Ronald Magnussen – Grunnlegger av MPR Gruppen og daglig leder i MPR Revisjon

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

På fritiden slenger han gjerne på seg Felleskjøpet-dressen og lufter sauene sine, men til daglig jobber han som daglig leder i MPR Revisjon og er grunnleggeren av MPR Gruppen.

Ronald er mannen bak MPR Gruppen. Vi spurte Ronald hvorfor han ønsket å starte et eget selskap:

«Jeg har alltid likt utfordringer, og det trigget meg å finne på noe nytt, egentlig bare for å se om jeg fikk det til».

Siden oppstarten i 2004 har han vært daglig leder for et selskap i kontinuerlig vekst. Det som startet som et one-man-show på et bøttekott har nå blitt et veletablert selskap med 23 ansatte.

«Jeg føler meg ikke som en sjef», svarer Ronald da vi spør om hvordan overgangen fra medarbeider til leder var. Det kan hans ansatte bekrefte. De beskriver han som en inkluderende leder som alltid har en morsom kommentar på lur. Den høyt rungende, sunnmørske latteren smitter over på de ansatte og bidrar til god, jovial stemning på kontoret.

Veien videre

Det er ikke bare økonomi og revisjon som interesserer Magnussen. Utenfor kontoret er han blant annet bonde, far, skismører, fotballtrener og avdanket maratonløper.

Selv om maratonkarrieren nå er over, har Magnussen ingen planer om å ligge på latsiden i den videre driften av MPR Gruppen.

Planen er å vokse videre, men samtidig ha like god kontakt med alle kundene. MPR ønsker å nå ut til en bredere kundegruppe ved å fokusere enda mer på rådgivningstjenester enn tidligere. På den måten får man utnyttet den brede kompetansen som de ansatte allerede besitter ved siden av tradisjonell regnskapsføring og revisjon.

Del innholdet ved å bruke ikonene under

6 kjappe med Ronald
Revisor Oslo

Favorittbok?
– Jo Nesbø (for mange gode til å bare velge én)

Favorittsang?
– «Free Bird» av Lynyrd Skynyrd

Du får invitere én person til middag. Hvem og hvorfor?
– Kona (jeg spiser altfor sjeldent alene med henne).

Hvem hadde spilt deg i en film om ditt liv?
– Ravi (Ivar Christian Johansen)

Hvis du hadde vært en superhelt, hvilken egenskap ville du valgt?
– Å kunne fly

Beste MPR-moment?
– Alt det sosiale, umulig å velge blant så mange gode historier og opplevelser.

Besøk oss på Facebook her
Besøk oss på LinkedIn her
Regnskap og revisjon

MPR Gruppen – Vi vokser!

Av Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon

MPR Gruppen har siden oppstarten i 2004 vokst kontinuerlig. Fordelt på selskapene MPR Revisjon, MPR Regnskap og MPR Rådgivning består vi av 23 ansatte. Målet fremover er tydelig – økt vekst!

«Man skal ikke vokse bare for å vokse, men vi besitter så gode ressurser i form av dyktige og kunnskapsrike ansatte at det ikke vil være noe problem for oss som gruppe å vokse mer», sier daglig leder i MPR Revisjon og grunnlegger av MPR Gruppen, Ronald Magnussen.

På våren 2019 ble det opprettet en intern gruppe som hadde som mål å lage en vekstplan for MPR Gruppen, og da spesielt MPR Rådgivning, som frem til nå har hatt et større ubenyttet potensial.

«Vi har over tid sett at flere ansatte besitter mye kunnskap utover ren regnskaps- og revisjonsekspertise. Ved å ta i bruk denne kunnskapen kan vi tilby flere ulike tjenester gjennom MPR Rådgivning via de ansatte i regnskaps- og revisjonsavdelingen. Denne kunnskapen er en nøkkelfaktor for økt vekst i gruppen og er spesielt viktig for tjenester knyttet til rådgivning», legger Magnussen til.

Nye tjenester

Flere av tjenestene som MPR Rådgivning nå fokuserer på har MPR Gruppen allerede tilbudt i en årrekke, og besitter dermed god erfaring på fagområdene. Dette gjelder blant annet verdivurderinger og omstruktureringer (fusjoner, fisjoner m.m.). Samtidig ønsker selskapet også å kunne tilby nye tjenester, hovedsakelig knyttet til management for hire og bistand til oppstartsbedrifter.

«Vi har sett at det i kundemarkedet finnes behov for midlertidig innleie av økonomimedarbeidere, controllere, regnskapssjefer og andre funksjoner innen økonomi og ledelse på kortere sikt, noe som kan være med å sikre kontinuitet i driften. Det kan også være mer kostnadseffektivt å «leie» noen fra oss for å bistå i en periode» sier Kjetil Eide, daglig leder i MPR Rådgivning.

Som grunnlegger av MPR Rådgivning er Kjetil også opptatt av gründerbedrifter/oppstartsselskaper, og han ønsker å tilby ulike tjenester til slike selskaper.

«Gründere er ofte brennende interessert i produktet/tjenesten de tilbyr, men det kan gjerne gå litt på bekostning av det økonomiske perspektivet. Som rådgivere kan vi bidra med flere ulike tjenester i form av økonomistyring, finansiering m.m., slik at gründerne kan bruke tiden på det de kan best.»

Sosiale medier

Som et ledd i vekstplanen er hjemmesiden oppdatert med alle nye tjenester, hvor det enkelt skal fremkomme hva som tilbys og hvordan man lett kan ta kontakt med MPR Gruppen for en uforpliktende prat. I tillegg skal vi rette større fokus mot sosiale medier.

«Vi ønsker å være synlig og mer tilgjengelig overfor eksisterende og potensielle kunder», sier Cecilie Strøm, teamleder på regnskap og én av to personer som styrer satsingen på sosiale medier. «For å oppnå dette vil plattformer som Facebook og LinkedIn være viktige satsingsområder for oss i tiden fremover».

Cecilie har en klar oppfordring, lik og følg oss på Facebook og LinkedIn slik at vi kan holde deg oppdatert på siste nytt!

Del innholdet ved å bruke ikonene under

August 2018

Av Nyheter, Revisjon
Sommeren er vel overstått for oss i MPR Gruppen og vi håper alle våre samarbeidspartnere har hatt en fin sommer.

Her kan dere lese litt av det som opptar oss nå i høst

Revisjon:

For MPR Revisjon er høsten en tid for planlegging av nytt revisjonsår. Planlegging er noe vi utfører på alle våre revisjonskunder for å sikre en effektiv og god gjennomføring av revisjonen. I tillegg så vil vi gjennomføre en revisjon av regnskapene så langt de er ført hittil i 2018, eller interimsrevisjon som det heter. Disse fasene er også animert i videoen som finnes på våre hjemmesider og på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A_-wwOG5Ddk

Regnskap:

I forbindelse med at MPR Regnskap har valgt Tripletex som vårt foretrukne regnskapssystem er vi i ferd med å implementere dette regnskapssystemet hos mange av våre kunder. En del av våre kunder benytter allerede Tripletex. Vi skal gjøre vårt ytterste for at overgangen til nytt regnskapssystem blir så smidig som mulig.

For ordensskyld så vil vi opplyse om at de som har valgt andre løsninger i fht regnskapssystem så vil det, selvfølgelig, gå helt fint.

Ved spørsmål så er det bare å kontakte oss, så skal vi være behjelpelig med å svare så langt det lar seg gjøre.

Håper alle blir fornøyd, sjekk gjerne ut Tripletex sin hjemmeside for ytterligere informasjon: https://www.tripletex.no/

 

Rate oss på Google!