Skip to main content

Dersom et selskap arrangerer et arrangement for å fremme samhørighet og øke trivsel over f. Eks Teams, Zoom eller lignende. Så vil bevertning som er rimelig kunne dekkes av arbeidsgiver. Typiske tilfeller vil være julebord og lignende.

Ta kontakt med oss for å vurdere tilfellene og hva dette vil si for deg og din bedrift.

Kontakt oss

Jo Nicolay Berntsen

Jo Nicolay Berntsen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 99 63 90 64
e-post [email protected]

Ronald Magnussen

Ronald Magnussen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post [email protected]

Terje Brevik

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post [email protected]