Skip to main content

Refusjon av MVA for frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan få refusjon for MVA fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ordningen for MVA refusjon er ment for å fremme frivillig aktivitet, og skal kompensere for kostnader som organisasjonene har ved kjøp av varer og tjenesten.

Attestasjon fra revisor

For å oppnå refusjon for MVA må frivillige organisasjoner ha revisorrapport når driftskostnadene overstiger 5 millioner kroner.

Vi bistår frivillige organisasjoner med å vurdere om kriteriene for MVA refusjon er tilstede og om hvilke modell man burde anvende.

Hvem kan få refusjon av MVA

Organisasjoner som kan få merverdiavgiftskompensasjon er:

  1. Demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  2. Tros- og livssynsorganisasjoner
  3. Stiftelser

Kontakt oss