Revisorbekreftelser og attestasjoner

Virksomheter kan ha ulike behov for revisorbekreftelser og attestasjoner gjennom året. Dette kan være revisors attestasjon på omsetningsoppgaver, skattefunnprosjekter, offentlige tilskudd, prosjektregnskaper, redegjørelser m.m.

Vi tilbyr attestasjoner og bekreftelser for både eksisterende og nye kunder.

Kontakt oss for nærmere informasjon om ditt selskaps behov.

Attestasjon

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 28
0166 Oslo

Kontakt oss