Skip to main content

Revisorbekreftelser og attestasjoner

Virksomheter kan ha ulike behov for revisorbekreftelser og attestasjoner gjennom året. Dette kan være revisors attestasjon på omsetningsoppgaver, skattefunnprosjekter, offentlige tilskudd, prosjektregnskaper, redegjørelser m.m.

Vi tilbyr attestasjoner og bekreftelser for både eksisterende og nye kunder.

Kontakt oss for nærmere informasjon om ditt selskaps behov.

Attestasjon

Kontakt oss