Skip to main content

Andre tjenester

I tillegg til de tjenestene som allerede er nevnt på nettsiden tilbyr vi også andre tjenester som vist i listen under. Listen er ikke uttømmende og beskrevet i detalj, men viser hva vi kan bistå med ved behov. Dersom du har spørsmål rundt disse tjenestene eller ønsker tjenester som ikke er nevnt, ta kontakt med oss så finner vi en løsning sammen:

  • Omdanning (ENK → AS m.m.)
  • Oppsett av regnskapssytem
  • Kapital- og selskapsendringer
  • Stifte AS
  • Økonomisimulering og budsjettering
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Styrerapportering
  • Aksjonæravtaler

Kontakt oss

Kjetil Eide

Autorisert regnskapsfører / registrert revisor

Tlf.: +47 48 03 65 51
e-post [email protected]