Andre tjenester

I tillegg til de tjenestene som allerede er nevnt på nettsiden tilbyr vi også andre tjenester som vist i listen under. Listen er ikke uttømmende og beskrevet i detalj, men viser hva vi kan bistå med ved behov. Dersom du har spørsmål rundt disse tjenestene eller ønsker tjenester som ikke er nevnt, ta kontakt med oss så finner vi en løsning sammen:

  • Omdanning (ENK → AS m.m.)
  • Oppsett av regnskapssytem
  • Kapital- og selskapsendringer
  • Stifte AS
  • Økonomisimulering og budsjettering
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Styrerapportering
  • Aksjonæravtaler

Kontakt oss

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 28
0166 Oslo

Kjetil Eide

Autorisert regnskapsfører / registrert revisor

Tlf.: +47 48 03 65 51
e-post ke@mprg.no