Skip to main content

SkatteFUNN og revisorattestasjon

SkatteFUNN er en offentlig ordning som skal få selskaper til å investere mer inn forskning- og utvikling. Ordningen skal fremme nye, unike og bedre produkter.

SkatteFUNN er et skattefradrag for forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv.

Kriterier for å motta SkatteFUNN

For å være kvalifisert til skatteFUNN-ordningen må prosjektet det søkes om:

  • ha en nyhetsverdi i produktet
  • være forsknings- og/eller utviklingsprosjekt, og det må kunne skilles fra vanlig drift.
  • gi dere ny kunnskap eller nye ferdigheter gjennom prosjektarbeidet.
  • være til nytte for bedriften.

Revisors attestasjon av kostnader

For at man skal kunne få midler fra SkatteFUNN-ordningen må selskapet ha signert eget skjema som vedlegg til skattemeldingen.

Ta kontakt for bistand.

Kontakt oss