Skip to main content

Selskaper med underskudd i 2020 kan nå etter en midlertidig ordning iht. skatteloven §§ 16-60 til 16-64, få tilbake betalt skatt fra 2018 og 2019 i årsoppgjøret.

Tilbakebetalingen vil være beregnet på underskuddet i 2020, begrenset oppad til et underskudd på 30 millioner kroner. Utbetalingen vil først skje ved skatteoppgjøret i 2021.

Ordningen gjelder for etterskuddspliktige skatteytere som f.eks et aksjeselskap.

Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Kontakt oss

Jo Nicolay Berntsen

Jo Nicolay Berntsen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 99 63 90 64
e-post [email protected]

Ronald Magnussen

Ronald Magnussen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post [email protected]

Terje Brevik

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post [email protected]