Selskaper med underskudd i 2020 kan nå etter en midlertidig ordning iht. skatteloven §§ 16-60 til 16-64, få tilbake betalt skatt fra 2018 og 2019 i årsoppgjøret.

Tilbakebetalingen vil være beregnet på underskuddet i 2020, begrenset oppad til et underskudd på 30 millioner kroner. Utbetalingen vil først skje ved skatteoppgjøret i 2021.

Ordningen gjelder for etterskuddspliktige skatteytere som f.eks et aksjeselskap.

Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om dette gjelder for deg.

Kontakt oss

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 28
0166 Oslo

Siste nytt / View All Posts

Revisor Oslo Håvard Haukenes

OL-drømmen fortsetter for MPR Gruppen og Håvard Haukenes

| Nyheter, Rådgivning, Regnskap, Revisjon | Ingen kommentarer
MPR Gruppen fortsetter som hovedsponsor for kappgjengerstjernen Håvard Haukenes etter at de i forrige uken ble enige om en videreføring av den tidligere avtalen. Avtalen strakk seg i utgangspunktet til…
Jo Nicolay Berntsen

Jo Nicolay Berntsen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 99 63 90 64
e-post jnb@mprg.no

Ronald Magnussen

Ronald Magnussen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post rm@mprg.no

Terje Brevik

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post tb@mprg.no