Skip to main content

Flere opplever økte kostnader under korona som tidligere var å anse som rimelige velferdsgoder, og dermed skattefritt for den ansatte.

Et eksempel på dette kan være selskaper med bedriftskantine, hvor de ansatte blir trukket et fast lavt beløp i måneden for å dekke kost til kantinen. Økte kostnader her kan f.eks være bestilling av påsmurte bagetter til kontoret som overstiger et typisk velferdsgode i måneden.

Ta kontakt med oss om løsninger for hjemmekontor og hva man bør tenke på.

Kontakt oss

Jo Nicolay Berntsen

Jo Nicolay Berntsen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 99 63 90 64
e-post [email protected]

Ronald Magnussen

Ronald Magnussen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post [email protected]

Terje Brevik

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post [email protected]