Skip to main content

Flere har opplevd økte kostnader til hjemmekontor for å få selskapet til å gå rundt under pandemien. Dersom arbeidstakere har et eget rom som utelukkende benyttes som hjemmekontor i en fritakslignet bolig så vil den ansatte kunne motta kr 1850kr skattefritt som kompensasjon pr år.

Arbeidsgiver som låner ut utstyr til den ansatte for å få et operativt hjemmekontor kan gjøre dette uten at dette utløser skatt.

Arbeidsgiver som gir utstyr til den ansatte vil derimot måtte gjøre en konkret vurdering om hvorvidt utstyret egner seg til privat bruk og eventuelt fordelsbeskatte dette.

Ta kontakt med oss om løsninger for hjemmekontor og hva man bør tenke på.

Kontakt oss

Jo Nicolay Berntsen

Jo Nicolay Berntsen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 99 63 90 64
e-post [email protected]

Ronald Magnussen

Ronald Magnussen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post [email protected]

Terje Brevik

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post [email protected]