Skip to main content

I enkelte tilfeller vil det være praktisk umulig å parkere firmabilen på kontoret eller ved arbeidsplassen grunnet COVID-19. I slike tilfeller vil man ikke bli beskattet for fri bil så fremst man ikke bruker bilen privat utover parkeringen.

I enkelte tilfeller vil det meste av arbeidet bli gjort ved hjemmekontoret. I slike tilfeller vil man kunne vurdere reiser fra hjemmekontoret til kunder og lignende som yrkesreiser, og ikke arbeidsreiser.

Ta kontakt med oss for å vurdere tilfellene og hva dette vil si for deg og din bedrift.

Kontakt oss

Jo Nicolay Berntsen

Jo Nicolay Berntsen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 99 63 90 64
e-post [email protected]

Ronald Magnussen

Ronald Magnussen

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post [email protected]

Terje Brevik

Partner / Statsautorisert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post [email protected]