Skip to main content

I forbindelse med at året går mot slutten, vil også regnskapsåret 2018 snart være historie. For oss i regnskaps- og revisjonsbransjen innebærer overgangen til nytt år stort fokus på å få alle årsoppgjørene trygt i havn. Dette vil tidvis innebære veldig høy aktivitet hos oss, og noen ganger vil det være et visst press for å rekke de ulike tidsfristene. Det vil også i år være årsoppgjør som av ulike årsaker ikke blir ferdig i tide. Likevel, det er mye som kan gjøres for å forhindre forsinkelser. Vi anbefaler alle å legge ned litt ekstra innsats nå i januar, slik at årsoppgjøret blir ferdig i god tid før alle frister.

Om det, i forbindelse med årsoppgjøret, er noe vi i MPR Gruppen kan bidra så er det selvfølgelig bare å kontakte oss. Vi sitter på mye kompetanse rundt dette. Anbefaler også at dere tar en titt på vår hjemmeside. Her finner dere informasjon om hvilke tjenester vi bistår med.