MPR Revisjon er en del av MPR Gruppen og skal være et naturlig og trygt valg for levering av revisjons- og tilknyttede tjenester. Vi er ca. 10 personer som daglig jobber med revisjon hos oss. Gjennom vårt medlemskap i det internasjonale revisjon- og regnskapsnettverket IAPA tilbyr vi også kompetanse og kontakter i de fleste land i verden ved behov.

Ved utførelse av revisjon mener vi at det er avgjørende med en god dialog med våre kunder. Dere som kunde skal oppleve at vi er en nyttig og viktig ressurs. Vi ønsker også at revisjonen hos oss skal ha høy kvalitet og være kostnadseffektiv. For å oppnå dette benytter vi automatiserte prosesser- og systemer, samt at vi har fokus på å ha nok tilgjengelig og faglige dyktige ressurser til å kunne levere våre tjenester effektivt. Videre er det viktig for oss at kunder skal ha faste personer å forholde seg til ved revisjonen over tid.

Revisorbekreftelser og attestasjoner

Virksomheter kan ha ulike behov for revisorbekreftelser og attestasjoner gjennom året. Dette kan være alt fra revisor attestasjon på omsetningsoppgaver, skattefunn prosjekter, offentlige tilskudd, prosjektregnskaper, redegjørelser etc.

Dette er oppgaver vi jobber jevnlig med og kan tilby våre tjenester både på eksisterende og nye kunder.

Kontakt oss for mer informasjon

Skattefri omdanning til AS

Selskaper kan ha ønske om å endre selskapsform eksempelvis fra Enkelpersonforetak / ANS til AS.

Dersom en i dag driver Enkelpersonforetak (EPF) og foretaket har fått flere ansatte og omfanget begynner å bli vesentlig, vil det, basert på blant annet risiko kunne være fordelaktig å være i en annen selskapsform.

Dette er prosesser som kan være komplekse og som er viktig at gjøres på en riktig måte. Prosessen er regulert av Finansdepartementets skatteforskrift §11-20 Vi kan bistå med hele denne prosessen til faste priser. Ved omdannelser er det viktig å være tidlig ute med å bestemme dette, da en må ha nytt AS registrert innen 1. juli det aktuelle året.

Kontakt oss for mer informasjon

Fusjoner og fisjoner

I ulike faser av ett selskaps livssyklus kan en komme i situasjoner hvor en eksempelvis vurderer å slå sammen flere selskaper (fusjoner) eller det kan være aksjonærer i ett selskap som vil gå hvert til sitt og selskapet fisjonerer da eksempelvis ut deler av sin virksomhet.

Det finnes utallige varianter av fusjoner og fisjoner for å komme i en ønsket situasjon. Forutsetningen for de fleste fusjoner og fisjoner er at en ønsker å få gjennomført disse skattefritt. Det er da svært viktig at prosessen ved fusjoner og fisjoner gjennomføres på en riktig og trygg måte.  Vi bistår med slike prosesser og avtaler gjerne fastpris utfra omfang.

Kontakt oss for mer informasjon

Stiftelse av selskap

Vurderer du å stifte nytt aksjeselskap?

I løpet av de siste årene har det blitt mye enklere å etablere aksjeselskap i Norge. Aksjekapitalen som kreves er redusert, revisjonsplikten er lempet og andre formelle krav er redusert. Men selv om det er enklere å etablere et aksjeselskap er det fortsatt mye å passe på. Dette gjelder både ved stiftelsen og i oppstartsfasen, men også løpende.

Vi har lang erfaring med å bistå i forbindelse med oppstart og drift av aksjeselskaper.

Kontakt oss for mer informasjonGå til vår online løsning for å sette opp selskap

Kapital- og selskapsendringer

Selskapet kan være i en situasjon hvor en må inn med mer egenkapital for å eksempelvis å sikre fortsatt drift. Det kan også være at en ønsker å knytte til seg ny eier og dette skal gjøres gjennom at det utstedes nye aksjer. Dette er endringer som vi som revisor vil kunne bistå med og som medfører en kapitalendring i selskapet.

Det er også mange selskap som sitter på en høy innbetalt aksjekapital og hvor en ut fra selskapets omfang og risiko ikke nødvendigvis trenger en så høy egenkapital. Da kan en nedsettelse av kapital med utbetaling til aksjonær være en god løsning. Vi hjelper til med alt av dokumenter og bistand innen slike prosesser.

Selskaper som endrer formål eller annet som påvirker selskapets vedtekter, vil måtte sørge for at dette oppdateres og registreres riktig. Vi kan bistå selskaper med utarbeidelse av nødvendige dokumenter og bistå med registrering av dette.

Kontakt oss for mer informasjon

Verdivurdering av selskap

Det kan være en rekke grunner til at man trenger å få utført verdivurdering av egen eller andres virksomhet. Dette kan være i forbindelse med kjøp og salg av selskap, skattemessige formål, diverse analyser/målinger av eget selskap etc.

Det er viktig å være klar over at verdivurdering ikke er en eksakt vitenskap med et riktig fasitsvar. Det er utviklet mange ulike metoder for verdivurdering. Ved utarbeidelse av verdivurderinger benytter vi anerkjente verdivurderingsmetoder.

Vi utfører verdivurderinger av selskap i mange ulike bransjer.

Kontakt oss for mer informasjon

Send oss en beskjed

Din epost(påkrevet)

Din beskjed

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 24
0166 Oslo
Ronald Magnussen

Ronald Magnussen

Partner / registrert revisor

Tlf.: +47 92 66 90 35
e-post rm@mprg.no

Terje Brevik

Terje Brevik

Partner / registrert revisor

Tlf.: +47 40 41 26 46
e-post tb@mprg.no 


Vi søkte et fleksibelt og effektivt regnskapsbyrå da vi startet opp. Og har aldri vært inne på tanken om å bytte.

Robert Schumacher, daglig leder, Sirex

Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS (BUSH) har benyttet seg av selskapets tjenester siden 2008. Vi er meget godt fornøyd med vårt regnskapskontor, spesielt på bakgrunn av at vi har et omfattende regnskap.

Roland Daus, daglig leder, BUSH

Det har vært godt å ha et profesjonelt regnskapsbyrå til å hjelpe oss fra første dag, vi har dermed kunnet fokusere på det vi er gode til, nemlig IT-rekruttering. Trygghet i tallene er viktig i dialogen med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Terje Fantoft , seniorpartner, binR as