Skip to main content

Stiftelse av AS – Vi hjelper deg

Skal du etablere nytt aksjeselskap?

Aksjeselskap er en type selskap hvor ingen av eierne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eiernes ansvar er i utgangspunktet begrenset til sitt aksjeinnskudd i selskapet. Et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer.  I motsetning til f.eks. enkeltpersonforetak er det et veldig klart skille mellom selskapets økonomi og disponeringer og eiernes personlige økonomi og disponeringer. Siden det er et klart skille mellom selskapets og eiernes disponeringer er det en rekke reguleringer i forhold til hva eierne kan ta ut av selskapet.

Reglene rundt aksjeselskaper er regulert av bestemmelsene i aksjeloven. Både personer og andre selskaper kan være eier av et aksjeselskap.

Et aksjeselskap kan stiftes ved kontantinnskudd eller ved tingsinnskudd. (Tingsinnskudd vil si at aksjekapitalen består av annet enn penger, f.eks. inventar eller biler.)  Stiftelseskapitalen må uansett minimum utgjør NOK 30 000, omkostninger i forbindelse med stiftelse av aksjeselskapet kan dekkes av aksjeinnskuddet.

Et aksjeselskap må ha et styre. Det er tilstrekkelig at styret består av en person. I tillegg til et styre må selskapet enten ha en daglig leder eller en kontaktperson.

Vi hjelper deg gjerne med registering av nytt selskap og vurderinger rundt dette

Kontakt oss

Viktigheten av gode og pålitelige regnskap:

Starte eller stifte AS.Det å drive et selskap, uansett selskapsform, krever at man har god oversikt over selskapets økonomi. Flere forutsetninger bør være på plass for å få den ønskede oversikten. En svært viktig faktor er å ha oppdaterte og korrekte regnskap tilgjengelige. Det er ingen ting i veien for at du selv kan føre selskapets regnskaper.

Viktige vurderinger før start av selskap

Før man etablerer et selskap, uansett om det er aksjeselskap eller man velger en annen organisasjonsform, er det en del punkter man bør tenke gjennom.

 

Valg av selskapsform

I forbindelse med å starte opp en bedrift er et sentralt spørsmål hva slags organisasjonsform enn skal velge? For de fleste er det tre ulike organisasjonsformer som er aktuelle: Aksjeselskap, ansvarlige selskap eller enkeltpersonforetak.

 

Hvordan stifte as

For å stifte et aksjeselskap kreves det at man utarbeider stiftelsesdokumenter, vedtekter og en åpningsbalanse. I tillegg må det skytes inn aksjekapital. Aksjekapitalen må minimum utgjøre kr 30 000.