Skip to main content

Omstrukturering

Fusjoner, fisjoner, holdingstruktur m.m.

MPR Gruppen tilbyr bistand og rådgivning i forbindelse med etablering av holdingstruktur, fusjoner, fisjoner og andre omstruktureringsprosesser. Våre rådgivere har lang erfaring på området og utfører omstruktureringer for små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer.

En typisk omstrukturering vil være tilfeller hvor man ønsker å eie aksjer i et driftsselskap gjennom et holdingselskap, eller når man ønsker å etablere et skattekonsern for å kunne yte konsernbidrag.

Fusjoner og fisjoner er ofte relativt komplekse prosesser og det vil være mange faktorer som må vurderes. Vi samarbeider tett med deg som kunde for å få kartlagt alternativene og få anbefalt de beste løsningene.

Dersom du vurderer en omstrukturering vil det være vel anvendt tid og ressurser å benytte en rådgiver som sparringspartner. Hos oss får du en ryddig og oversiktlig anbefaling med en tydelig plan som illustrerer hvordan omstruktureringen kan gjennomføres.

Fusjoner, fisjoner og annen omstrukturering av virksomheter er noe vi jobber med til daglig. Det er høyt kvalifiserte rådgivere som bistår i hele prosessen fra planlegging til avslutning. Vi føler oss sikre på at vi kan leverer tjenester av høy kvalitet til riktig tid og pris.

Vi tilbyr også andre typer tjenester som kan være aktuelle i en omstruktureringsprosess. Blant annet har vi høy kompetanse på å gjennomføre verdivurderinger.

Kontakt oss

Kjetil Eide

Autorisert regnskapsfører / registrert revisor

Tlf.: +47 48 03 65 51
e-post [email protected]