Skip to main content

Skattefri omdanning til AS

Selskaper kan ha ønske om å endre selskapsform eksempelvis fra Enkelpersonforetak / ANS til AS.

Dersom en i dag driver Enkelpersonforetak (EPF) og foretaket har fått flere ansatte og omfanget begynner å bli vesentlig, vil det, basert på blant annet risiko kunne være fordelaktig å være i en annen selskapsform.

Dette er prosesser som kan være komplekse og som er viktig at gjøres på en riktig måte. Prosessen er regulert av Finansdepartementets skatteforskrift §11-20. Vi kan som revisor og rådgiver bistå med hele denne prosessen til faste priser. Ved omdannelser er det viktig å være tidlig ute med å bestemme dette, da en må ha nytt AS registrert innen 1. juli det aktuelle året.

Kontakt oss for mer informasjon

Fusjoner og fisjoner

I ulike faser av ett selskaps livssyklus kan en komme i situasjoner hvor en eksempelvis vurderer å slå sammen flere selskaper (fusjoner) eller det kan være aksjonærer i ett selskap som vil gå hvert til sitt og selskapet fisjonerer da eksempelvis ut deler av sin virksomhet.

Det finnes utallige varianter av fusjoner og fisjoner for å komme i en ønsket situasjon. Forutsetningen for de fleste fusjoner og fisjoner er at en ønsker å få gjennomført disse skattefritt. Det er da svært viktig at prosessen ved fusjoner og fisjoner gjennomføres på en riktig og trygg måte.  En revisor vil i slike prosesser kunne bistå med kunnskap og erfaring. Vi avtaler gjerne fastpris utfra omfang.

Kontakt oss for mer informasjon

Stiftelse av selskap

Vurderer du å stifte nytt aksjeselskap?

I løpet av de siste årene har det blitt mye enklere å etablere aksjeselskap i Norge. Aksjekapitalen som kreves er redusert, revisjonsplikten er lempet og andre formelle krav er redusert. Men selv om det er enklere å etablere et aksjeselskap er det fortsatt mye å passe på. Dette gjelder både ved stiftelsen og i oppstartsfasen, men også løpende.

Vi har lang erfaring med å bistå i forbindelse med oppstart og drift av aksjeselskaper.

Kontakt oss for mer informasjon

Kapital- og selskapsendringer

Selskapet kan være i en situasjon hvor en må inn med mer egenkapital for å eksempelvis å sikre fortsatt drift. Det kan også være at en ønsker å knytte til seg ny eier og dette skal gjøres gjennom at det utstedes nye aksjer. Dette er endringer som vi som revisor vil kunne bistå med og som medfører en kapitalendring i selskapet.

Det er også mange selskap som sitter på en høy innbetalt aksjekapital og hvor en ut fra selskapets omfang og risiko ikke nødvendigvis trenger en så høy egenkapital. Da kan en nedsettelse av kapital med utbetaling til aksjonær være en god løsning. En revisor hjelper til med alt av dokumenter og bistand innen slike prosesser.

Selskaper som endrer formål eller annet som påvirker selskapets vedtekter, vil måtte sørge for at dette oppdateres og registreres riktig. MPR Revisjon kan bistå selskaper med utarbeidelse av nødvendige dokumenter og bistå med registrering av dette.

Kontakt oss for mer informasjon

Verdivurdering av selskap

Det kan være en rekke grunner til at man trenger å få utført verdivurdering av egen eller andres virksomhet. Dette kan være i forbindelse med kjøp og salg av selskap, skattemessige formål, diverse analyser/målinger av eget selskap etc.

Det er viktig å være klar over at verdivurdering ikke er en eksakt vitenskap med et riktig fasitsvar. Det er utviklet mange ulike metoder for verdivurdering. Ved utarbeidelse av verdivurderinger benytter vi anerkjente verdivurderingsmetoder.

Vi utfører verdivurderinger av selskap i mange ulike bransjer.

Kontakt oss for mer informasjon

MPR Revisjon - Din Revisor i Oslo

MPR Revisjon er et moderne revisjonskontor med lokaler sentralt i Oslo sentrum. Selskapets partnere og ansatte har flere års erfaring innen revisjon. Vi utfører revisjon for kunder i Oslo og resten av Østlandet.

Vår kvalitet sikres gjennom at vi har flere års erfaring innen revisjon. Hos oss finner du registrerte revisorer og medarbeidere med høy utdannelse og god kompetanse.

Ta kontakt for uforpliktende møte hvor vi sammen ser på hva vi kan gjøre for deg og din bedrift!

Ta kontakt med oss