System og metoder

I enhver bedrift er økonomifunksjonen en viktig bærebjelke for at bedriften skal kunne ha en sunn utvikling. En viktig del av økonomifunksjonen igjen, er de økonomisystemene en bedrift har for å få rutinene til å fungere. Vårt mål er å bidra til at bedriftens økonomifunksjon fungerer så strømlinjeformet som mulig. Dette innebærer blant annet valg av funksjonelt økonomisystem tilpasset dine behov.

Det er mange faktorer som spiller inn i forhold til å finne riktig økonomisystem. Er selskapet stort, med til dels kompliserte prosesser og har mange ansatte vil det kreve noe annet enn for et lite selskap. Bedrifter i ulike bransjer har også forskjellige behov.

Vi er i dag partnere hos to ulike systemleverandører, 24SevenOffice og Uni Micro.. Disse systemene er velrennomerte systemer som vi har gode erfaringer med.

I tillegg til disse systemene kan vi også føre regnskap i andre systemer, etter våre kunders ønske. Rent praktisk så fungerer det da slik at vår kunde er systemeier.

Våre systemer

24SevenOffice

Dette er et skybasert forretningssystem (ERP) hvor man kan koble på ulike moduler alt etter hva man har behov for. Dette gjør det til et fleksibelt system og hvor man kan integrere typiske økonomifunksjoner med andre nødvendige systemer. For eksempel kan man integrere regnskapsmodulen med CRM modul, og prosjektstyringsmodul mv. Det er en rekke ulike standardmoduler i systemet. Fordelen med dette er at man slipper store systeminvesteringer og hvor man i tillegg må bruke store ressurser til å få på plass en hensiktsmessig integrasjon mellom de ulike systemene. I tillegg til de integrerte modulene er systemet bygd opp på en måte som gjør integrasjon med eksterne systemer relativt enkelt.

All produksjon foregår i en skybasert løsning noe som innebærer at man har full tilgang så lenge man er koblet til internett. Systemet er tilpasset dagens travle hverdag og kan benyttes  på web, smarttelefon og nettbrett.

Med bakgrunn i oppbygningen av systemet er dette et system som kan passer for alt fra små selskaper med få behov, til relativ store selskaper som trenger avanserte løsninger.

Uni Økonomi

Uni Økonomi er et fullverdig økonomisystem med alle funksjoner man trenger innen regnskap og bokføring.  Dette er et svært brukervennlig og fleksibelt system noe som fører til at vi kan utføre våre oppgaver på en enkel og effektiv måte, samtidig er det også enkelt for våre kunder å benytte de web-baserte løsningene systemet har.

Systemet passer for mange ulike bransjer og det finnes spesialtilpassede bransjeløsninger.

Sammenhengen

Som vi har nevnt er økonomisystem en viktig del av en bedrifts økonomifunksjon, men gode systemer alene er ikke nok til å ivareta bedriftens økonomifunksjon. Vårt mål som regnskapsfører er, i samarbeid med våre kunder, å se økonomifunksjonen som en helhet. Dette skal vi få til gjennom flere ulike faser:

  • Å strømlinjeforme og effektivisere regnskapsfunksjonen. Dette gjøres ved å benytte hensiktsmessige systemer og implementere effektive rutiner for bilagshåndtering.
  • Utarbeide regnskap og rapporter som tilfredsstiller alle krav fra regnskapsbrukere mv.
  • I tillegg til å benytte regnskapet til lovfestede rapporteringer mv. så er det viktig å benytte regnskapsinformasjonen aktivt for å kunne styre og å utvikle potensialet bedriften har. Dette kan vi bidra til på ulike måter. Les gjerne om våre rådgivningstjenester (link til rådgivning)
Kontakt oss for mer informasjon

Kontakt oss

Din epost(påkrevet)

Din beskjed