Skip to main content

Økonomifunksjonen

I enhver bedrift er økonomifunksjonen en viktig bærebjelke for å sikre en sunn utvikling. En viktig del av økonomifunksjonen igjen er bedriftens økonomisystemene og utnyttelsen av systemene. Vårt mål er å bidra til effektivisering av regnskapsrutinene, samt å bidra til økt innsikt og forståelse av bedriftens utvikling.  Dette gjør vi gjennom flere prosesser. Nedenfor har vi en beskrivelse av hovedlinjene.

Økonomisystem

Et velfungerende regnskapssystem er en viktig forutsetning for å sikre god styring av bedriftens økonomi. Mange av regnskapssystemene som er på markedet i dag har, i større eller mindre grad, en «web-basert» tilnærming. Det vil si at deler- eller hele bokføringsjobben, dokumenter og rapporter utarbeides og arkiveres i «skyen». For å ha tilgang til informasjonen trenger man da kun internettilgang. Forskjellene mellom systemene ligger ofte i hvor intuitivt systemet er å bruke. Man ønsker jo ikke å bruke mer tid enn nødvendig på å forstå systemet.

Vi er forhandler av Tripletex. Med Tripletex får du et system som er intuitivt og enkelt å bruke, samtidig som det tilfredsstiller de fleste bedrifters behov til et økonomisystem. Systemet er modulbasert, det vil si at du kun betaler for de modulene du har behov for.

Styringsverktøy

Som en forlengelse av økonomisystemet tilbyr vi også en rekke andre verktøy for at du som kunde skal kunne få økt innsikt og støtte til å ta de riktige beslutningene for deg og din bedrift.

Les mer om våre øvrige tjenester ved å trykke på linken under, eller kontakt oss for nærmere informasjon.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontakt oss