Skip to main content

Årsoppgjør

MPR Regnskap ufører alt av årsoppgjørsarbeid for de av våre regnskapskunder som har behov for dette. Dette inkluderer utarbeidelse av årsregnskap med noter, ligningspapirer, aksjonærregisteroppgave mv.

Skulle du ha behov for bistand fra regnskapsfører i forbindelse med årsoppgjøret så hjelper vi deg med dette også.

Kontakt oss for mer informasjon

Omdanning

Driver du et enkeltpersonforetak, ANS eller NUF? Mulig du har tenkt på å endre selskapsform til AS. Det kan være gode grunner å omdanne og at dette er noe du bør vurdere nærmere.

Dersom du i dag driver Enkelpersonforetak og foretaket har fått flere ansatte og omfanget begynner å bli vesentlig vil det basert på blant annet risiko kunne være fordelaktig å være i en annen selskapsform.

Om du driver et typisk «NUF» selskap så kan det være at du har oppdaget at mulige kreditorer, leverandører, kunder eller andre aktører er skeptiske til å gjøre forretning med dere. Dette har blant annet bakgrunn i det noe frynsete rykte organisasjonsformen «NUF» har fått. Men også lovreguleringen er svakere for denne type selskaper enn hva den er for andre organisasjonsformer. Vi har erfart at mange derfor ser det som formålstjenlig å reorganisere virksomheten til AS.   

Omdanning er prosesser som kan være komplekse og som er viktig at gjøres på en riktig måte. Prosessen er regulert av Finansdepartementets skatteforskrift §11-20 Vi kan bistå med hele denne prosessen til faste priser. Ved omdannelser er det viktig å være tidlig ute med å bestemme dette, da en må ha nytt AS registrert innen 1. juli det aktuelle året.

Kontakt oss for mer informasjon

Fusjon/Fisjon

I ulike faser av ett selskaps livssyklus kan en komme i situasjoner hvor en eksempelvis vurderer å slå sammen flere selskaper (fusjoner) eller det kan være aksjonærer i ett selskap som vil gå hvert til sitt og selskapet fisjonerer da eksempelvis ut deler av sin virksomhet.

Det finnes utallige varianter av fusjoner og fisjoner for å komme i en ønsket situasjon. Forutsetningen for de fleste fusjoner og fisjoner er at en ønsker å få gjennomført disse skattefritt. Det er da svært viktig at prosessen ved fusjoner og fisjoner gjennomføres på en riktig og trygg måte.  Vi bistår med slike prosesser og avtaler gjerne fastpris utfra omfang.

Kontakt oss for mer informasjon

Kapital- og selskapsendringer

Selskapet kan være i en situasjon hvor en må inn med mer egenkapital for å sikre fortsatt drift. Det kan også være at en ønsker å knytte til seg ny eier og dette skal gjøres gjennom at det utstedes nye aksjer. Dette er endringer som vi som regnskapsfører vil kunne bistå med og som medfører en kapitalendring i selskapet.

Det er også mange selskap som sitter på en høy innbetalt aksjekapital og hvor en ut fra selskapets omfang og risiko ikke nødvendigvis trenger en så høy egenkapital. Da kan en nedsettelse av kapital med utbetaling til aksjonær være en god løsning. Vi hjelper til med alt av dokumenter og bistand innen slike prosesser.

Selskaper som endrer formål eller annet som påvirker selskapets vedtekter, vil måtte sørge for at dette oppdateres og registreres riktig. Vi kan bistå selskaper med utarbeidelse av nødvendige dokumenter og bistå med registrering av dette.

Kontakt oss for mer informasjon

Aksjonærregisteroppgave

Alle aksjeselskap må hvert år levere aksjonærregisteroppgave. Oppgaven skal blant annet inneholde opplysninger om et selskaps aksjekapital og antall aksjer. I tillegg skal oppgaven inneholde informasjon om alle aksjonærer og alle transaksjoner i løpet av året.

UNNGÅ EKSTRAAVGIFT: Nytt av året er det at man blir ilagt høye gebyrer dersom aksjonærregisteroppgaven ikke blir levert i tide. Det er derfor ekstra viktig at man fra nå av passer på å få levert oppgaven i tide. Vi følger opp aksjonærregisteroppgaven for eksisterende kunder som ønsker det, men vi hjelper også andre som har behov for det.

Kontakt oss for mer informasjon

Stifte as

Vurderer du å stifte nytt aksjeselskap?

I løpet av de siste årene har det blitt mye enklere å etablere aksjeselskap i Norge. Aksjekapitalen som kreves er redusert, revisjonsplikten er lempet og andre formelle krav er redusert. Men selv om det er enklere å etablere et aksjeselskap er det fortsatt mye å passe på. Dette gjelder både ved stiftelsen og i oppstartsfasen, men også løpende.

Vi har lang erfaring med å bistå i forbindelse med oppstart og drift av aksjeselskaper.

Kontakt oss for mer informasjon

Management for hire

For selskaper som har hele eller deler av økonomifunksjonen i «eget hus» vil det noen ganger oppstå behov for kvalifiserte og erfarne ledere eller medarbeidere. Uforutsette hendelser kan gjøre at man trenger den type kompetanse på kort varsel. Dette kan tenkes å være tilfelle ved akutt sykdom, planlagte ansettelser det ikke ble noe av likevel, uforutsette endringer i selskapets aktivitet mv.

Kontakt oss for mer informasjon

MVA representasjon / VAT representative

Utenlandske firmaer som selger varer eller tjenester i Norge og som ikke har fast driftssted i Norge vil likevel i de fleste tilfeller være underlagt norske MVA-regler. Dette innebærer at man må beregne og rapportere MVA til norske myndigheter.  Registrering av enheten i Norge skjer gjennom MVA-representant. Ved salg av elektroniske tjenester til private kunder (B2C) kan man i en del tilfeller rapportere via VOES ordningen.

Kun regnskapsførere med autorisasjon fra Finanstilsynet kan velges som MVA-representant. Det må føres et eget løpende MVA-regnskap. Innrapportering og betaling av skyldig merverdiavgift må behandles i henhold til det norske regelverket. Dersom selskapet har fast driftssted i Norge følges stort sett ordinære plikter for innlevering av selvangivelse, lønnsrapportering mv i tillegg. Det er Skatteetaten som avgjør hvorvidt et selskap har fast driftssted i Norge.

Kontakt oss for nærmere info og tilbud

MPR Regnskap - Din Regnskapsfører i Oslo

MPR Regnskap er autorisert regnskapsfører i Oslo. Hos oss finner du regnskapsførere og medarbeidere med høy utdannelse, og erfaring med kunder fra en rekke ulike bransjer. Vi utfører regnskapstjenester for kunder i Oslo og resten av Østlandet. Velger du oss som din regnskapsfører vil du ha 24-timers tilgang til ditt eget regnskap.

Ta kontakt for uforpliktende møte hvor vi sammen ser på hva vi kan gjøre for deg og din bedrift!

Kontakt oss