Verdivurdering

MPR Gruppen tilbyr verdivurderinger av små og mellomstore selskaper. Verdivurdering kan benyttes i mange ulike sammenhenger som ved kjøp og salg av aksjer, grunnlag for egenkapitaltransaksjoner, mv.

Vi har ulike modeller for verdivurdering, fra det vi kaller «enkle verdivurderinger» til grundige analyser. Alt etter hva ditt behov er.

Om du kun har behov for en analyse som kan gi en indikasjon på et selskaps verdi kan det være tilstrekkelig å gjennomføre en «enkel verdivurdering».  Også ved en «enkel verdivurdering» vil vi benytte anerkjente verdivurderingsmetoder, samt at vi vil utføre «manuell» vurderinger. Rapporten, grunnlaget for analysen og våre faglige vurderinger vil dog ikke være så inngående som for de mer omfattende analysene.

Er behovet grundigere analyser vil vi blant annet kunne gå inn å vurdere vesentlige poster i regnskapet opp mot virkelige verdier. Vårt revisjonsteam vil i disse tilfellene bidra med sin kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom mange år som revisorer. Dette er grundige og relativt ressurskrevende analyser hvor sannsynligheten for «riktig» pris er høyere.

Vår erfaring er at for mange er løsningen en relativt enkel verdivurdering men med noe mer inngående analyser enn vår enkleste modell.

Enkel verdivurdering til fast pris

Vi tilbyr en «enkel verdivurdering» for 25 000,-. Verdivurderingen egner seg for deg som vil ha en enkel analyse og indikator på verdien av selskapet. Analysen kan være en del av en prosess for å fastslå verdi ved f.eks. salg av selskap, salg av aksjer til ansatte eller andre interessenter mv.

Dette trenger vi:

  • Årsregnskap for de siste 2 – 4 år
  • Budsjett hvis utarbeidet
  • Eventuell annen informasjon som kan påvirke selskapets verdi

Ber om at dere tar stilling til følgende:

  • Vi bistår rundt dette som en del av prosessen, men greit å ha et forhold til dette.
  • Det er også ønskelig at dere har en formening om hvor stor vekt man bør legge på de ulike regnskapsårene og budsjettet ved beregningen.

Om det er spesielle forhold dere mener bør vektlegges så gi oss beskjed om dette slik at vi kan justere våre beregninger.

Kontakt oss