Skip to main content

Årsoppgjør

En viktig del av regnskapsrutinen for et selskap er utarbeidelse og gjennomføring av årsoppgjøret. For våre eksisterende regnskaps- og revisjonskunder gjennomfører vi, etter avtale med våre kunder, årsoppgjør med utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter.

Vi bistår også bedrifter som ikke allerede er kunde hos oss med utarbeidelse av deler- eller hele årsoppgjøret. I disse tilfellene er det ofte slik at bedriften selv bokfører og oppdaterer det løpende regnskapet, mens årsoppgjøret overlates til oss. Det kan være mange gode grunner for dette. Blant annet er det mange som har relativt god kunnskap om bokføring og regnskap, men hvor kunnskapen om teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer er noe lavere. Dette er naturlig da man ikke jobber så mye med årsoppgjør, som det løpende regnskapet.

Vi kan tilby årsoppgjør til faste priser, avhengig av omfang. Kontakt oss eller fyll ut prisforespørselsskjema for nærmere informasjon.

Nytt av året! For selskap med et visst omfang (ca. 1,5 mkr i omsetning og oppover) utarbeider vi i tillegg en kortfattet regnskapsanalyse med risikovurderinger. Denne rapporten utarbeides uten ekstra kostnader. Les mer om rapporten her.