Verdivurdering

Verdivurderinger kan benyttes i mange ulike sammenhenger. Kjøp og salg av aksjer, omstruktureringer, egenkapitaltransaksjoner, vurdering av eiendeler og aksjeprogrammer for ansatte er bare noen av situasjonene hvor en verdsettelse kan være nyttig.

I tillegg til å ha mange ulike bruksområder er det flere måter å utføre verdivurderinger på. Noen verdivurderinger krever grundige analyser og større modeller, mens i andre tilfeller kan det være nok med enklere analyser og modeller.

Vi tilbyr standard verdivurdering til en fastpris på 25 000,-. Denne egner seg for de som ønsker en enklere indikator på en verdi.

Verdivurderinger kan være en relativt komplisert prosess og vi har forståelse for at det ikke alltid er like lett å forstå hele prosessen rundt en verdivurdering. Alle som mottar en verdivurdering vil derfor få en rapport hvor deler av teori og metode beskrives i korte trekk slik at forståelsen for kunden økes.

MPR Rådgivning besitter bred kunnskap rundt verdivurderinger og ønsker å hjelpe deg og ditt selskap med å finne den metoden som passer best for ditt behov. Kontakt oss så finner vi ut hva behovet er og hvordan vi best kan finne en løsning som passer dette.

Kontakt oss

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 28
0166 Oslo

Kjetil Eide

Autorisert regnskapsfører / registrert revisor

Tlf.: +47 48 03 65 51
e-post ke@mprg.no