Skip to main content

Management for hire

Økonomikonsulenter til leie.

Midlertidig innleie kan i mange situasjoner være en bedre løsning enn å ansette noen på fast basis. Dersom det oppstår et midlertidig behov som ikke kan dekkes av selskapets egne ansatte tilbyr vi konsulenter i midlertidige stillinger innenfor økonomi og ledelse.

Vi har erfarne konsulenter med forskjellige spesialområder som kan tiltre på kort varsel.

I mange tilfeller vil innleie av en ekstern konsulent kunne sikre kontinuitet i driften og gi selskapet tid til å gjennomføre en grundig ansettelsesprosess dersom nøkkelansatte slutter eller har langtidsfravær.

Spesielle prosjekter eller interne omstillinger kan på kort sikt øke behovet for spesialkompetanse. Våre konsulenter kan være bidragsytere i slike situasjoner. Dette kan spare selskaper for høye kostnader knyttet til permanente ansettelser.

Kontakt oss så finner vi en konsulent med den kompetansen og erfaringen dere har behov for.

Kontakt oss

Kjetil Eide

Autorisert regnskapsfører / registrert revisor

Tlf.: +47 48 03 65 51
e-post [email protected]