Skip to main content

MVA-representasjon

Utenlandske firmaer som selger varer eller tjenester i Norge, og som ikke har fast driftssted i Norge, vil likevel i de fleste tilfeller være underlagt norske MVA-regler. Dette innebærer at man må beregne og rapportere MVA til norske myndigheter. Registrering av enheten i Norge skjer gjennom MVA-representant. Ved salg av elektroniske tjenester til private kunder (B2C) kan man i en del tilfeller rapportere via VOES-ordningen.

Kun regnskapsførere med autorisasjon fra Finanstilsynet kan velges som MVA-representant. Det må føres et eget løpende MVA-regnskap. Innrapportering og betaling av skyldig merverdiavgift må behandles i henhold til det norske regelverket. Dersom selskapet har fast driftssted i Norge følges stort sett ordinære plikter for innlevering av selvangivelse, lønnsrapportering m.m. i tillegg. Det er Skatteetaten som avgjør hvorvidt et selskap har fast driftssted i Norge.

Kontakt oss for løsninger angående MVA-representasjon.

Kontakt oss