Restrukturering

MPR Gruppen tilbyr bistand og rådgivning i forbindelse med etablering av holdingstruktur, fusjoner, fisjoner og andre restruktureringsprosesser. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer. Våre rådgivere har lang erfaring på området.

Fusjoner/fisjoner er ofte relativt komplekse prosesser og det vil være mange faktorer som må vurderes. Vi samarbeider tett med våre kunder for å få kartlagt alternativene og å kunne anbefale de beste løsningene.

En typisk restrukturering vil være tilfeller hvor man ønsker å eie aksjer i et driftsselskap gjennom et holdingselskap, eller når man ønsker å etablere et skattekonsern for å kunne yte konsernbidrag.

Vi tilbyr rådgivning og bistand innen:

  • Holdingstruktur
  • Fisjon/fusjon
  • Trekantfusjon/trekantfisjon
  • Omstrukturering
  • Aksjonæravtale
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Verdivurdering

Dersom du vurderer en restruktureringsprosess så bruk gjerne litt tid på å gjennomgå ulike alternativer som finnes. Ofte vil det være vel anvendt tid og ressurser å benytte en rådgiver som sparringspartner. Hos oss får du en ryddig og oversiktlig anbefaling med en tydelig plan som illustrere hvordan restruktureringen kan gjennomføres.

Fusjoner, fisjoner og annen restrukturering av virksomheten er noe vi jobber med til daglig. Det er høyt kvalifiserte rådgivere som bistår i hele prosessen fra planlegging til avslutning. Vi føler oss derfor sikre på at vi kan levere tjenester av høy kvalitet til riktig tid og pris.

Kontakt oss gjerne så vi kan ta en prat og sammen finner veien videre.

Vi tilbyr også andre typer tjenester som kan være aktuelle i en type omstruktureringsprosesser. Blant annet har vi høy kompetanse på å gjennomføre verdivurderinger, samt andre generelle tjenester både inne revisjon, regnskap og rådgivning.

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 24
0166 Oslo

Kontakt oss