Aksjonærregisteroppgave

Alle aksjeselskap må hvert år levere aksjonærregisteroppgave. Oppgaven skal inneholde opplysninger om selskapets aksjekapital og antall aksjer. I tillegg skal oppgaven inneholde informasjon om alle aksjonærer og transaksjoner i løpet av året. Vi følger opp aksjonærregisteroppgaven for eksisterende kunder som ønsker det, men hjelper også andre som har behov for det.

Kontakt oss for bistand angående aksjonærregisteroppgaven.

Kontakt oss

TELEFON / E-POST

+47 22 33 60 22
post@mprg.no

POSTADRESSE

Postboks 8894 St. Olavs Plass
0028 OSLO

FORRETNINGSADRESSE

MPR Gruppen

St. Olavs Gate 28
0166 Oslo