Skip to main content

Aksjonærregisteroppgave

Alle aksjeselskap må hvert år levere aksjonærregisteroppgave. Oppgaven skal inneholde opplysninger om selskapets aksjekapital og antall aksjer. I tillegg skal oppgaven inneholde informasjon om alle aksjonærer og transaksjoner i løpet av året. Vi følger opp aksjonærregisteroppgaven for eksisterende kunder som ønsker det, men hjelper også andre som har behov for det.

Kontakt oss for bistand angående aksjonærregisteroppgaven.

Kontakt oss