Verdivurdering av selskap – Hva er deres selskap verdt?

Trenger dere en oppdatert verdivurdering av deres selskap? Ved spesielle transaksjoner kan dette være nødvendig som f.eks ved realisasjon av aksjer, fisjoner/fusjoner, emisjoner etc.Gjennom vår rådgivningsavdeling tilbyr vi verdivurdering av små og mellomstore selskaper.  Ulike modeller kan benyttes for å finne en riktig verdi, samt at vi tilbyr ulike løsninger med tanke på hva verdivurderingen skal benyttes til.

Enkel verdivurdering (kun kr 7 000)

Vi kan nå tilby en enkel verdivurdering for kun 7.000,-. Verdivurderingen egner seg for deg som vil ha en enkel analyse og indikator på verdien av selskapet. Analysen kan være en del av en prosess for å fastslå verdi ved f.eks. salg av selskap, salg av aksjer til ansatte eller andre interessenter mv. Les mer om dette her.

Due dilligence og verdivurdering

En verdivurdering vil aldri kunne gi en eksakt pris på selskapet, da det til syvende og sist uansett er markedet som avgjør dette. Hva markedet legger vekt på vil også kunne avvike fra våre beregningsmetoder – det er ofte mye psykologi forbundet med kjøp og salg av virksomheter noe som gjør det hele svært komplekst. Våre metoder for verdivurdering innebærer en nøye gjennomgang av en rekke ulike faktorer. Metoden beskrevet her er en mer omfattende verdivurdering sammenlignet med vår «enkle» modell. Omfanget av vårt arbeid vil avhenge av oppdragets art, kompleksitet mv. Vår verdivurdering innebærer en gjennomgang av forhold både i og rundt bedriften. I en del tilfeller vil det også være nødvendig med en gjennomgang av hele eller deler av regnskapet på detaljnivå, dette vil vurderes individuelt. Les mer her.

 

 

Register nytt AS med vår online løsning!

Pris komplett registrert 2 400,-

Klikk her for å stifte AS